1,2 milliarder kroner i samlet gebyr blir varslet til Sector og Verisure etter det Konkurransetilsynet mener er ulovlig samarbeid (illustrasjonsfoto: Even Rise)
1,2 milliarder kroner i samlet gebyr blir varslet til Sector og Verisure etter det Konkurransetilsynet mener er ulovlig samarbeid (illustrasjonsfoto: Even Rise)

Varsler gigant-gebyr til Verisure og Sector

De store alarmselskapene Verisure og Sector risikerer samlet å måtte betale godt over en milliard kroner i gebyr for ulovlig samarbeid. Det kommer frem i Konkurransetilsynets foreløpige behandling av tilsynssaken fra 2017. Selskapene er både overrasket og uenige.

Publisert

Det samlede gebyret som Konkurransetilsynet varsler er på 1,2 milliarder kroner. Fordelingen er slik:

Verisure AS 784 millioner kroner.

Sector Alarm AS 424,8 millioner kroner.

Ulikheten i gebyrstørrelsen skyldes at foretakene har ulik omsetning.

Konkurransetilsynet slo til mot de to selskapene for ganske nøyaktig to år siden; 20. juni i 2017. Gjennom grundig rassia hos både Sector Alarm og Verisure ble det sikret omfattende bevismateriale. Konkurransetilsynet har flere ganger sagt til Aktuell Sikkerhet at gjennomgangen av dette, samt ytterligere bevisopptak, har vært svært krevende. Etter sju måneder sa de: På langt nær ferdig.For ett år siden poengterte Konkurransetilsynet at mistanken om ulvolig samarbeid ikke var svekket.

– Vi har samarbeidet med Konkurransetilsynet i denne saken og er skuffet over deres foreløpige vurderinger. Vi opplever tøff konkurranse i markedet og det har vært situasjonen i hele perioden tilsynet har vurdert. Vi er uenig i Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge.

Sector Alarm er svært overrasket over Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger og størrelsen på gebyret tilsynet vurderer å ilegge.

– Vi har hatt god dialog med Konkurransetilsynet i denne prosessen, men det er først nå vi får tilgang til detaljene i saken og tilsynets vurderinger. Vi vil nå gå grundig gjennom varselet og deretter inngi vårt tilsvar, slik at alle fakta i saken kommer frem, sier advokat Håkon Cosma Størdal i advokatfirmaet Wiersholm, som representerer Sector Alarm AS i denne saken.

I sin foreløpige vurdering av saken mener Konkurransetilsynet å kunne dokumentere at de to selskapene har vært enige om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder ved dørsalg i perioden 2011 – 2017. Konkurransetilsynet mener de to selskapene har delt kunder i det norske boligalarmmarkedet mellom seg.

– Denne saken har stor betydning for de to selskapenes boligalarmkunder i Norge, siden de kan ha betalt for mye for sin boligalarm. Markedsdeling er en svært alvorlig form for konkurransekriminalitet, og gebyrene som nå er varslet underbygger dette, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Dette skriver Konkuransetilsynet videre i sin redegjørelse om varselet som er sendt til Verisure og Sector:

I Norge har en høy andel av alle husstander boligalarm. Det er få aktører i markedet.

Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos foretakene 20. juni 2017.
– Konkurransetilsynet har blant annet gjennomgått og vurdert store mengder beslaglagt materiale, inkludert store mengder e-postkorrespondanse. Vi har i tillegg gjennomført en rekke forklaringsopptak med ansatte i selskapene. Det er vår foreløpige vurdering at partene i stedet for å konkurrere om å skaffe flest mulig kunder, har fordelt kunder i det norske boligalarmmarkedet mellom seg, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.
– Dette er et varsel som nå er fremlagt partene. De vil nå få mulighet til å komme med sine merknader til varselet, før det eventuelt treffes et vedtak i saken, sier Amundsen.

Partene er gitt frist frem til 2. september 2019 for å inngi sine merknader til varselet.

– Nå skal vi studere Konkurransetilsynets brev grundig før vi sender et detaljert svar tilbake. Vi er opptatte av å opptre etisk forsvarlig og fullt ut i tråd med alle lover og regler, og vi er selvfølgelig tilhengere av sunn konkurranse mellom aktørene i markedet, sier PR-ansvarlig Glenn Ø. Støldal i Verisure.