Du er her

7 måneder etter rassiaen: – På langt nær ferdige

For sju måneder siden gjorde Konkurransetilsynet betydelige beslag da de aksjonerte mot alarmselskapene Sector og Verisure. Store etterforskningsressurser jobber med saken og jakter kontinuerlig på eventuelle lovbrudd.
Av Even Rise
Publisert 20.01.2018 22:05

Konkurransetilsynets uanmeldte bevissikring hos Verisure (Securitas Direct) og Sector Alarm ble gjennomført  etter mistanke om ulovlig markedsdeling i sikkerhetsmarkedet.

Under rassiaen gjorde Konkurransetilsynet nærmest rent bord. Ansatte som var til stede forteller at etterforskerne umiddelbart sikret seg kontroll over blant annet datamaskiner, dokumenter og mobiltelefoner. Til og med ansattes søppelbøtter skal ha blitt gjennomgått i søket etter bevis.

– Målet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte potensiellet brudd på forbudet i konkurranseloven mot ulovlig samarbeid, sa fungerende etterforskingsdirektør Svenn Gaulen etter besøket hos Sector og Verisure.

Etter den tid har Gaulen sluttet, og Marion Stamnes har overtatt stillingen som fungerende etterforskningsdirektør.

– Etterforskningen pågår fortsatt for fullt. Jeg ønsker verken å bekrefte eller avkrefte om vi har funnet brudd på konkurransereglene. Vi har gjort elektroniske beslag og papirbeslag. Gjennomgangen av alt dette er ikke avsluttet, sier hun.

– Dette er en prioritert sak som vi har stort trykk på, og det brukes store ressurser. Flere etterforskere er involvert, legger hun til.

– Leter dere fortsatt etter eventuelle lovbrudd uten å ha funnet noen, eller er dere inne i en fase der dere jobber med dokumentasjon av eventuelle funn som dere mener er i strid med reglene?

– Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i etterforskningen. Når det gjelder tidsbruken er ikke den, uavhengig av hva vi har funnet eller ikke funnet, uvanlig i slike komplekse saker. Det er store beslag som skal gjennomgås, blant annet i form av grundige økonomiske analyser og kompliserte juridiske vurderinger. Dette må vi bruke nødvendig tid på for å være sikre på å ende opp med en riktig konklusjon, sier Stamnes.

– Kort tid etter at bevissikringen fant sted, etterlyste dere gjennom Aktuell Sikkerhet tips fra alle som eventuelt hadde kunnskap om overtredelse av konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid i sikkerhetsbransjen. Har dere mottatt slike tips?

– Det ønsker jeg ikke å svare på. Konkurransetilsynet har i alle etterforskningssaker svært strenge regler hva gjelder taushetsplikt som skal verne eventuelle tipseres identitet, sier fungerende etterforskningsdirektør Marion Stamnes i Konkurransetilsynet.

Verken Verisure eller Sector bekreftet i fjor sommer om de hadde hatt besøk av Konkurransetilsynet eller ikke. Selskapene sendte imidlertid ut relativt likelydende svar til Aktuell Sikkerhet om at de var kjent med at Konkurransetilsynet gjorde undersøkelser i sikkerhetsbransjen, og at begge selskapene ville samarbeide med Konkurransetilsynet.

– Verisure samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet i forbindelse med denne undersøkelsen. Vårt selskap er dedikert til etterlevelse av lover og regelverk og til sunn og sterk konkurranse i markedet. Av hensyn til at saken er pågående, ønsker vi ikke å gi ytterligere kommentarer, sier PR-ansvarlig Glenn Ø. Støldal i Verisure AS til Aktuell Sikkerhet nå.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer enn vi tidligere har gitt, all den tid saken fortsatt er til behandling hos Konkurransetilsynet, sier kommunikasjonssjef Sissel Eckblad i Sector Alarm.

Dette er kommentaren Sector Alarm ga etter Konkurransetilsynets bevissikring i fjor vår:

– Sector Alarm er kjent med Konkurransetilsynets undersøkelser. Vi imøteser tilsynets arbeid for å bringe på det rene at konkurransen i markedet fungerer som det skal. Vi samarbeider med tilsynet for at dette skal bli en så effektiv prosess som mulig. Av hensyn til undersøkelsene, ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere.

 

Faktaboks

Kort om bevissikring

  • Formålet med en bevissikring er å bekrefte eller avkrefte en mistanke om
    at bedriften har brutt konkurranseloven.
  • Kravet for å kunne gå på bevissikring er at det er rimelig grunn til å anta brudd på loven.
  • Konkurransetilsynet trenger en rettslig godkjennelse for en bevissikring.
  • Konkurranseloven gir tilsynet rett til å kreve adgang til alle lokaler og steder hvor det kan finnes bevis
  • Konkurransetilsynet kan beslaglegge alle typer dokumenter og ta kopier av innhold på digitale medier som PC-er, smarttelefoner og nettbrett.
  • (Kilde: Konkurransetilsynet)