Du er her

Ønsker tips etter "konkurranse-rassia"

Etter uanmeldt bevissikring hos minst to alarmselskaper sist uke, ønsker Konkurransetilsynet kontakt med alle som kan belyse spørsmålet om eventuell ulovlig markedsdeling i sikkerhetsmarkedet.
Av Even Rise
Publisert 27.06.2017 17:37

– Alle som kan vite noe om overtredelse av konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid i sikkerhetsbransjen oppfordres tll å ta kontakt med oss. Det kan bidra til å opplyse saken, sier fungerende etterforskningsdirektør Svenn Gaulen i Konkurransetilsynet til Aktuell Sikkerhet.

– Tips kan gis under full anonymitet om noen ønsker det, legger han til – og opplyser at formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte en potensiell overtredelse av konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid.

Gaulen er svært ordknapp når det gjelder sist ukes «rassia», og vil ikke si noe om de involverte virksomhetene retter seg spesielt mot næringsmarkedet eller spesielt mot privatmarkedet.

Tre av de store aktørene i bedriftsmarkedet, Securitas, Nokas og Stanley Security, opplyser til Aktuell Sikkerhet at de ikke har hatt besøk av Konkurransetilsynet.

De to store alarmselskapene i privatmarkedet, Sector Alarm og Verisure, svarer verken ja eller nei på Aktuell Sikkerhets spørsmål om Konkurransetilsynet har vært hos dem. I stedet gir de følgende kommentarer:

– Sector Alarm er kjent med Konkurransetilsynets undersøkelser. Vi imøteser tilsynets arbeid for å bringe på det rene at konkurransen i markedet fungerer som det skal. Vi samarbeider med tilsynet for at dette skal bli en så effektiv prosess som mulig. Av hensyn til undersøkelsene, ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere, svarer administrerende direktør Viggo Skeisvoll i en epost.

– Verisure har notert seg Konkurransetilsynets pressemelding og bekrefter at vi samarbeider fullt ut med denne undersøkelsen. Vi er dedikert til full etterlevelse av lover og regelverk, og vi støtter sunn og sterk konkurranse i markedet, sier pressekontakt Glenn Ø. Støldal.

Heller ikke Verisure vil kommentere saken ytterligere.

– Nå vil vi gjennomgå beslaget som er gjort og opplyse saken best mulig. Etterforskningen pågår, og når saken kan avsluttes er umulig å si, sier Svenn Gaulen.

Faktaboks

Kort om bevissikring

  • Formålet med en bevissikring er å bekrefte eller avkrefte en mistanke om
    at bedriften har brutt konkurranseloven.
  • Kravet for å kunne gå på bevissikring er at det er rimelig grunn til å anta brudd på loven.
  • Konkurransetilsynet trenger en rettslig godkjennelse for en bevissikring.
  • Konkurranseloven gir tilsynet rett til å kreve adgang til alle lokaler og steder hvor det kan finnes bevis
  • Konkurransetilsynet kan beslaglegge alle typer dokumenter og ta kopier av innhold på digitale medier som PC-er, smarttelefoner og nettbrett.
  • (Kilde: Konkurransetilsynet)