Du er her

Konkurransetilsynet: – Mistanken er ikke svekket

Ett år etter at Konkurransetilsynet gjennomførte ransaking hos alarmselskapene Verisure og Sector, jobber fortsatt flere etterforskere med saken på heltid. – Mistanken om ulovlig markedsdeling er ikke svekket.
Av Even Rise
Publisert 28.06.2018 14:12

Det sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug Trones i Konkurransetilsynet.  

Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, er det gjort funn i det beslaglagte materialet som underbygger mistanken om brudd på konkurranselovgivningen.

– Vi tok beslag i store mengder data da vi besøkte selskapene i juni for ett år siden. Dette er en stor og kompleks sak som innebærer en tidkrevende gjennomgang og analyse av beslaget, sier hun.

Det var altså mistanke om brudd på konkurranseloven som gjorde at Konkurransetilsynet kom på uanmeldt besøk hos Verisure og Sector Alarm i juni i fjor. Ansatte som var tilstede har tidligere sagt til Aktuell Sikkerhet at etterforskerne umiddelbart sikret seg kontroll over blant annet datamaskiner, dokumenter og mobiltelefoner. Til og med de ansattes søppelbøtter skal ha blitt gjennomgått i søket etter bevis.

I løpet av de siste månedene har flere ansatte i de to alarmselskapene vært inne til avhør hos Konkurransetilsynets etterforskere.

– Vi utelukker ikke at det kan bli aktuelt med flere slike forklaringsopptak. Det er vanskelig å si når vi blir ferdige med etterforskningsfasen, men det er grunn til å tro at det vil skje en gang ut på nyåret. Konkurranseretten er svært kompleks, og det kreves grundige økonomiske analyser og kompliserte juridiske vurderinger før man kan ta stilling til om det har skjedd en overtredelse eller ikke. Derfor må vi bruke den tiden som er nødvendig, sier Bjørkhaug Trones.

Hun ønsker ikke å si noe mer om hva hun mener med uttalelsen om at mistanken om ulovlig markedsdeling ikke er svekket.

– Det er ingen grunn til å trekke konklusjoner ut av den kommentaren. Vi er nødt til å gjennomføre en skikkelig etterforskning, og det er altfor tidlig å si noe om hvordan saken vil ende. Det gjenstår fortsatt mye etterforskningsarbeid, sier hun.

I gjennomsnitt har tre til fire personer jobbet kontinuerlig med etterforskningen om det påståtte markedssamarbeidet i sikkerhetsbransjen.

– I tillegg til disse, har det også innimellom vært nødvendig med bistand fra ressurspersoner tilknyttet økonomisk-, juridisk- og etterforskningsstab, sier Kari Bjørkhaug Trones.

Kommunikasjonssjef Sissel Eckblad i Sector Alarm sier at de ikke vil kommentere saken utover hva de tidligere har sagt.

– Verisure samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet i denne saken. Vi er selvsagt dedikert til full etterlevelse av lover og regler, og støtter sunn og sterk konkurranse i markedet, sier Glenn Støldal som er presseansvarlig i Verisure.

–  Vi viser for øvrig til Konkurransetilsynets pressemelding av 27. juni 2017 hvor det fremgår at er formålet med undersøkelsen å avkrefte eller bekrefte mulig brudd på konkurranseloven. Det fremgår videre at en bevissikring fra tilsynets side ikke innebærer at de aktuelle selskapene er skyldig i lovbrudd. I og med at Konkurransetilsynets undersøkelser fortsatt pågår, har vi ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunktet, legger han til.  

Her kan du lese hva Aktuell Sikkerhet skrev sju måneder etter rassiaen. Da poengterte Konkurransetilsynet at de langt i fra var ferdige med arbeidet.