Securitas har gått rettens vei for å få avlyst anbudskonkurransen om vaktholdet på Oslo S (illustrasjonsfoto: Even Rise).
Securitas har gått rettens vei for å få avlyst anbudskonkurransen om vaktholdet på Oslo S (illustrasjonsfoto: Even Rise).

Rettslig krav om at Oslo S-konkurranse avlyses

Bane NOR Eiendom ønsker å fornye avtalen med Nokas på Oslo S, men fikk i dag krav fra Securitas om å avlyse anbudskonkurransen. Nå kan det bli opp til domstolen å avgjøre hvem som tildeles det prestisjefulle oppdraget.

Publisert

– Kravet fra Securitas ble forkynt til oss av Oslo byfogdembete i dag, tirsdag, noe som gjør at vi ikke tillates å signere kontrakten med Nokas slik som planlagt. Leveransen det strides om er fremtidige vakt- og operasjonssentraltjenester på Oslo Sentralstasjon, sier Petter Heide Larsen.

Oppdraget er priset til mellom 20 og 25 millioner kroner årlig, som ifølge Heide Larsen tilsvarer cirka 150 millioner kroner i hele kontraktsperioden.

Oslo S er ifølge Bane NOR Eiendom Norges travleste knutepunkt. Om noen år forventes det at så mange som 100 millioner mennesker vil være innom sentralstasjonen i løpet av ett år. Sikkerhetsbransjen har gjennom mange år omtalt Oslo sentralstasjon som et svært krevende objekt, men legger samtidig ikke skjul på at oppdraget er prestisjefylt.

Heide Larsen er seksjonssjef for anskaffelser og kontrakter i Bane NOR Eiendom. For å opprettholde ro og orden på det utfordrende kollektivtrafikk-knutepunktet, har de gjennom de siste årene kjøpt vakt- og sikkerhetstjenester fra Nokas.

– Etter å ha vurdert tilbudene fra Securitas og Nokas i vår, ble førstnevnte selskap innstilt som anbudsvinner. Etter en klage fra Nokas, oppdaget vi en feil i behandlingen av deres tilbud. Det førte til at prisbildet endret seg og at vi dermed innstilte Nokas som leverandør, sier Heide Larsen.

Securitas aksepterte ikke denne endringen, og klaget på avgjørelsen. Denne klagen ble tidlig i sommer behandlet av Bane NOR Eiendom – og avvist i midten av august.

– Det er sistnevnte avslag fra oss som resulterte i at Securitas krever anbudskonkurransen avlyst. Dette kravet har de sendt til Oslo byfogdembete med begjæring om midlertidig forføyning, noe som betyr at vi foreløpig ikke kan signere den planlagte avtalen med Nokas. Nå må vi gjennomgå innholdet i begjæringen og avgjøre hva vi gjør videre. Dersom vi ikke finner grunn til å endre på tildelingen, møtes Securitas og vi i retten, sier Heide Larsen.

Verken Securitas eller Nokas ønsker å kommentere saken. Ifølge Oslo byfogdembete vil Securitas og Bane NOR Eiendom bli innkalt til rettsmøte. Dette er foreløpig ikke berammet.

Tidligere i sommer skrev Aktuell Sikkerhet om Securitas som vant anbudet til Sykehusinnkjøp HF. Denne prestisjeavtalen omfatter blant annet vektertjenester til samtlige norske sykehus de neste fire årene.

Også S.O.S. Event Security AS har i lang tid kjempet i rettsapparatet etter at de tapte anbudet om leveranse av vakt- og sikkerhetstjenester til Den norske Opera og Ballett. I sommer tapte de i lagmannsretten.

Bestill gratis nyhetsbrev fra Aktuell Sikkerhet her.