Du er her

Norske sykehus velger Securitas

Sykehusinnkjøp HF har valgt Securitas som leverandør av vektertjenester til samtlige norske sykehus de neste fire årene. Maksimal uttelling av kontrakten kan generere en omsetning på over 300 millioner kroner for sikkerhetsselskapet.
Av Even Rise
Publisert 13.07.2018 14:45

Avtalen som partene nylig signerte, innebærer i praksis at absolutt alt mobilt- og kortsiktig vakthold ved landets sykehus skal utføres av Securitas-vektere. Med kortsiktig vakthold menes innleie ved akutte behov.

Securitas skal også levere alt av stasjonært vakthold som kjøpes inn. Enkelte sykehus kjøper dette eksternt i dag, og disse vil i fremtiden måtte bruke Securitas. I tillegg ligger det en opsjon i avtalen om drift av dagens egenvakthold ved Oslo Universitetssykehus.

Alt av alarmmottak og noe resepsjonstjeneste er også med.

Utover sykehusene i de fire regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, omfattes også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet av avtalen.

– Det sto mellom Nokas og Securitas. De to selskapene var jevne på pris, men Securitas utmerket seg når det gjaldt kvalitet. Vi stiller strenge krav til tjenestene som leveres til helsevesenet. I denne anbudskonkurransen ble pris vektet med 40 prosent, og kvalitet med 60 prosent, sier Vanjeet Chatwal.

Han er forhandlingssjef og kategorisjef for bygg og eiendom divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF, og har i anbudsprosessen bistått Lisa Marlen Heiestad som er prosjektleder for anskaffelser. Sykehusinnkjøp har for øvrig hatt god sikkerhetsfaglig støtte i en spesialistgruppe bestående av Bengt Ole Larsen (Helse Nord), Sissel Pilskog (Helse Vest), Gry Strand (Helse Sør-Øst), Jonny Svendsen (Helse Nord), Jørn Arne Svendsen (Helse Vest), Roald Hammer (Helse Midt-Norge) og Tore Bjørnstad (Helse Sør-Øst).

– Det samlede potensialet i kontrakten, inkludert opsjoner, er i løpet av fire år ånslått å være cirka 300 millioner kroner. Kontrakten, som er et resultat av en nasjonal konkurranse med forhandlinger, gjelder for to pluss ett pluss ett år, sier Chatwal.

– Slike store og landsdekkende avtaler er av stor betydning for Securitas. Vi er svært glade for at Sykehusinnkjøp HF vektet høyt på kvalitet. At de valgte oss som samarbeidspartner viser at Securitas scorer høyt når det gjelder kvalitet. Vi ser frem til å samarbeide med helseforetakene, sier nasjonal kundeansvarlig Geir André Moksness-Skaug.

Bestill gratis nyhetsbrev fra Aktuell Sikkerhet!