Du er her

Vekter truet med kniv

En mann uten lovlig opphold i Norge truet med kniv da ordensvakten nektet å tilbakelevere hans falske ID-papirer. Les hva Oslo tingrett mener om slik oppførsel mot ansatte i vekteryrket.
Av Even Rise
Publisert 03.04.2018 10:55

Det var ved inngangspartiet til et utsted langs Karl Johan i Oslo at mannen trakk kniv da uenigheten med ordensvakten oppsto. Ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett viste domfelte frem et forfalsket gresk førerkort for å komme inn. Kameraten hans, som kom samtidig, legitimerte seg med et falsk pass – og ordensvakten oppdaget umiddelbart at de to ID-dokumentene hadde nøyaktig samme bilde. Derfor nektet han å tilbakelevere ID-papirene han nettopp hadde blitt presentert for.

– Bakgrunnen for dette er ifølge vekteren at dersom de får mistanke om at det fremvises forfalskede pass, så skal disse beslaglegges og leveres til politiet, heter det i dommen.

Under hovedforhandlingen forklarte mannen at det ikke var en kniv, men en negleklipper han hadde holdt frem mot vekteren. Bakgrunnen for at han gjorde det, var ifølge ham selv selvforsvar fordi vekteren angivelig angrep ham.

Retten tror ikke på påstanden om at vekteren gikk til angrep, men utelukker ikke at han kan ha skjøv domfelte fra seg da sistnevnte kom opp i ansiktet hans og fremsatte trusler. De stoler heller ikke på det domfelte sier om negleklipperen. Sistnevnte underbygges av at politiet beslagla en «Swiss army-kniv» med et skarpt blad på cirka ti centimeter.

– Trusselen må anses som svært alvorlig. Retten bemerker videre at vektere og dørvakter er en utsatt gruppe som også har behov for et visst vern for utførelsen av arbeidet sitt, slås det fast i dommen.

Oslo tingrett understreker at truslene var egnet til å fremkalle alvorlig hos vekteren som utførte ordensvakttjeneste i Oslos paradegate. For truslene, samt anskaffelse og bruk av falskt førerkort, er mannen dømt til 36 dagers fengsel. To av dagene er allerede sonet i varetekt.

På tross av at mannen under hovedforhandlingen forklarte at han hadde betalt for det forfalskede passet som kameraten brukte, er han ikke straffet for dette. Det skyldes at påtalemyndigheten ikke hadde tatt med dette forholdet i tiltalebeslutningen mot mannen.

Les hva som skjedde etter knivepisode mot vekter på Oslo City.

Les også: En ung mann er dømt for vold og trusler mot en vekter som bortviste ham fra et av hovedstadens kjøpesentre. – At mannen følte seg urettferdig behandlet, berettiger ikke reaksjonen mot vekteren!