Du er her

Tingretten: – Vektere på jobb har behov for et strafferettslig vern

En ung mann er dømt for vold og trusler mot en vekter som bortviste ham fra et av hovedstadens kjøpesentre. – At mannen følte seg urettferdig behandlet, berettiger ikke reaksjonen mot vekteren!
Av Even Rise
Publisert 31.01.2018 11:14

Det slår Oslo tingrett fast.

Episoden skjedde seint i fjor sommer da to vektere, en kvinnelig og en mannlig, ble tilkalt til en kjøpesenterbutikk i Oslo. Årsaken var at betjeningen ønsket bistand til å få ut en kunde ut av klesbutikken da det nærmet seg stengetid. Mannens oppførsel ble av betjeningen oppfattet som rar.

Da vekterne ankom var det en heftig diskusjon mellom de butikkansatte og kunden, og i den forbindelse observerte de at det også ble fremsatt skjellsord mot betjeningen.

Vekterne forklarte under hovedforhandlingen i Oslo tingrett at kunden slo den mannlige vekteren med knyttet neve og strak arm over høyre øye. Det skjedde da vekteren tok tak i mannens arm og pekte mot utgangsdøra.

Voldsbruken resulterte i at de to vekterne la mannen i bakken og satte på ham håndjern.

– Mens dette pågikk strittet tiltalte imot, og forsøkte flere ganger å klype den mannlige vekteren. Da de reiste ham opp for å gå mot utgangen, fremsatte tiltalte blant andre følgende utsagn: «Du skal dø», «Jeg skal drepe deg» og «Bare vent, jeg skal finne deg», heter det i dommen, hvor det også slås fast at:

– Utsagnene var konkrete og helt klart egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Vekteren ble engstelig.

Retten bemerker at det var god grunn for vekterne å pålegge tiltalte å forlate senteret gjennom nærmeste utgang, fremfor å la ham velge hvilken utgang han ville benytte. Det poengteres at dersom han følte seg urettferdig behandlet, så forsvarer det uansett ikke voldsbruken og truslene som ble fremsatt.

– Volden og truslene mot den mannlige vekteren ville etter rettens oppfatning kvalifisert til en straff av ubetinget fengsel i 30 til 45 dager, hensett til at truslene var alvorlige, konkrete, skremmende og rettet mot en vekter som i sin jobbutførelse har behov for et strafferettslig vern, heter det i dommen.

Mannen, som er født i 1997 ble også funnet skyldig i en rekke andre straffbare forhold, blant annet to tilfeller av seksuelle handlinger uten samtykke og vold mot polititjenestemenn. Han må sone totalt seks måneder i fengsel, og dommen omfatter også inndragelse av to kniver.