Du er her

Vektere truet med kniv

Mannen som i oktober i fjor trakk kniv og rettet denne mot kroppen til en vekter på Oslo City, er dømt til fengsel i to år.
Av Even Rise
Publisert 26.09.2012 07:00

En mann tidlig i 20-årene hevder han trakk kniv mot to vektere på Oslo City fordi han var redd for å få ytterligere juling. Han ble ikke trodd da han møtte på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Dommerne trodde altså kke på at vekterne hadde utøvet vold, men derimot at de kun hadde brukt nødvendig kraft for å få den rusede og uønskede mannen ut. Ifølge dommen var vedkommende kjent fra tidligere tyverier på kjøpesenteret, og vekterne kom på tilkalling etter at en butikkansatt hadde utløst alarmen.

– Retten finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte ved sin handlemåte var truende overfor vekterne.

Tingretten har lagt til grunn at mannen holdt en kniv i magehøyde, med knivbladet rettet mot den ene vekteren. Det konkluderes med at mannen var aggressiv.

I begrunnelsen for å se helt bort fra mannens forklaring om at vekterne skal ha gitt ham juling, tok dommerne ta i at han dagen etter hendelsen ikke husket noe i politiavhør. Nærmere ett år etterpå hevdet han derimot å huske det meste i detalj. Dette svekket troverdigheten hans under hovedforhandlingen.

Straffen på to års fengsel omfatter også reaksjoner for en rekke andre staffbare forhold, samt en betinget del av en tidligere dom mot ham. Han må blant annet også betale utgiftene den ene vekteren hadde til legebehandling etter trusselepisoden.