Du er her

Triton: Nokas-aksjene er verdt mindre enn vi trodde

Triton anser dagens verdi av Nokas-aksjene som lavere enn da de for et halvt år siden sikret seg 10,7 prosent av sikkerhetsselskapet. Tilbudet som de gjenværende aksjonærene har fått anses av flere som nærmest et skambud, og er en av årsakene til at investeringsselskapets oppkjøp står i stampe.
Av Even Rise
Publisert 12.07.2017 09:41

Det er Elin Otter, communications and marketing manager Nordics i Triton Partners, som forklarer hvorfor de har endret oppfatning om sikkerhetsselskapets verdi:

– I mars og april gjennomførte vi, med hjelp fra EY (tidligere Ernst & Young), Advokatfirmaet Schjødt og McKinsey & Co, en økonomisk, juridisk og kommersiell gjennomgang av Nokas. Denne identifiserte flere faktorer som har påvirket vårt syn på verdien av selskapet og dets egenkapital. Resultatet ble dermed en reduksjon av vårt bud per aksje, sier hun til Aktuell Sikkerhet.

Triton reduserte med andre ord pristilbudet per aksje før generalforsamlingen den 14. juni. Der ble aksjonærene presentert et 2016-resultat før skatt på 96 millioner kroner, mot minus 15,5 millioner kroner året før.

– Nokas ønsker ikke å kommentere uttalelsene som Triton kommer med, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

– Nokas fikk tidenes beste resultat i 2016. Det er viktig å vite at vi alltid har tjent penger, men avskrivninger knyttet til selskaper vi har kjøpt kan få resultatet til å fremstå som negativt. Vi måler derfor resultatet vårt i ebitda som viser inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Dette viser den reelle kontantstrømmen fra driften på hele 289 millioner kroner i fjor, sa konsernsjef Heine Wang til Aktuell Sikkerhet dagen etter generalforsamlingen.

Finansavisen skrev 1. juli, med bekreftelse fra Wang, at Nokas-styret har sendt ut en negativ salgsanbefaling til selskapets aksjonærer. Dette skal ikke ha fått Triton til å høyne tilbudet sitt:

– Nei, vi har ikke kommet med noe høyere bud, sier Otter.

– På hvilken måte vil Triton, med dagens eierpost, posisjonere seg i Nokas?

– Triton har ingen som sitter i Nokas-styret i dag. Vi kommer nå til å avvente vår posisjon, men vil trolig søke styrerepresentasjon senere, sier hun. 

Heine Wang uttalte til Finansavisen 1. juli at Nokas har engasjert ABG Sundal Collier som rådgiver for å bistå styret med å undersøke mulighetene for å få på plass en ny aksjonærstruktur. Målet er å sikre at Nokas er godt rustet for fremtidig utvikling.

– Nokas står ovenfor en spennende periode med planer om ekspansjon til flere land, kom det frem i Finansavisen.

Sverige er et land Nokas allerede har satset betydelig i. Veksten der har vært enorm, og Aktuell Sikkerhet har tidligere omtalt gigantkontraktene om blant annet flyplassikkerhet på Arlanda og generelle sikkerhetstjenester for Saab Defence. I 2014 kjøpte Nokas Svensk Bevakningstjänst som da bare hadde Securitas over seg i det svenske markedet.

Finansavisen skriver i dag at Stockholm Stad og Stockholm Parkering er to nye kunder som alene genererer en årlig omsetning på rundt 100 millioner kroner. Kontraktene opplyses å være verdt cirka en halv milliard kroner.

– De svenske oppdragene vil til sammen øke Nokas-omsetningen med rundt 600 millioner kroner årlig. Det representerer en vekst i Sverige på nærmere 50 prosent og bidrar til samlet omsetning på to milliarder kroner, skriver Finansavisen.

Samtidig som det kommer nye kunder til, forsvinner også noen. Det relativt nye selskapet Avarn, som eies av nordmannen bak Sector Alarm – Jørgen Dahl – kuppet fra nyttår en svært viktig svensk kunde fra Nokas. Dette var Vattenfalls kjernekraftverk Ringhals som i årsrapportsammenheng (2014) ble omtalt som en stor og viktig kunde knyttet til selskapets daværende posisjon som markedsledende innen sikring av energi- og kjernekraftvirksomhet.

– Vattenfall har gjort en avtale med Avarn, som inkluderer leveranse av vakttjenester til Ringhals, sier pressesjef Krister Svahn.

Heine Wang sa for kort tid siden til Aktuell Sikkerhet at selskapets kontanthåndterings-tjenester i Sverige har hatt en særdeles god utvikling. I dag understreker Heine Wang til Finansavisen at de har lykkes med planene for ekspansjon i Sverige, og sier at virksomheten der vil bli større enn virksomheten i Norge både når det gjelder omsetning og antall ansatte.

I årsberetningen for 2016 opplyses det at Nokas ved årsskiftet har 3.561 ansatte i Sverige. Dette vil ifølge kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen øke med 1.000 personer i inneværende år. Totalt sett har Nokas nesten 9.000 ansatte i dag.

I slutten av mars ble det kjent at administrerende direktør Anders Lönnebo forlater Nokas i Sverige til fordel for nye utfordringer i skadedyrbekjempelsesfirmaet Anticimex. David Larsson rykket da opp som ny midlertidig Nokas-sjef i Sverige.