Du er her

Bekrefter: Ny Nokas-eier sikret seg 10,7 prosent

Med tidenes resultat i 2016 er Nokas styrket for ytterligere vekst. Konsernsjef Heine Wang gleder seg til fortsettelsen, og konstaterer at selskapet er populært både blant eksisterende og potensielle aksjonærer. Han bekrefter at en ny investor har kjøpt 10,7 prosent av Nokas.
Av Even Rise
Publisert 19.06.2017 17:32

– Vi har lykkes godt og bygger et selskap som er forberedt for morgendagen. Vi har vært gjennom mange rasjonaliseringsprosesser for å kunne etablere en tilpasset plattform for videre vekst. Heldigvis er veksten større enn rasjonaliseringstiltakene. Nå teller vi 8.700 ansatte, forklarer Heine Wang.

Han startet som kjent Vakt Service med blant andre broren Pål Wang i 1987, og har siden den gang kjøpt opp 77 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Sist uke ble begge hedret med medaljen for lang og tro tjeneste som tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljen er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.

Resultatet før skatt i 2016 endte på 96 millioner kroner for Nokas, mot minus 15,5 millioner kroner i 2015.

– Vi fikk tidenes beste resultat i 2016. Det er viktig å vite at vi alltid har tjent penger, men avskrivninger knyttet til selskaper vi har kjøpt kan få resultatet til å fremstå som negativt. Vi måler derfor resultatet vårt i Ebitda som viser inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Dette viser den reelle kontantstrømmen fra driften på hele 289 millioner kroner i fjor, sier Heine Wang.

Det solide resultatet i 2016 tilskrives ifølge konsernsjefen god drift i alle avdelinger.

– Kontanthåndtering i Sverige har hatt særdeles god utvikling. Vakt og flyplass-sikkerhet peker seg også ut med god vekst og gode resultater. I Sverige er det verdt å nevne at vi blant annet har fått store kontrakter både på Arlanda og med Saab. Disse er to blant mange kunder som viser oss en tillit som bekrefter at veksten vil fortsette, sier Wang.

– Er Nokas på vei inn i nye markeder?

– Det er primært sikkerhet (teknikk og vakt) og kontanthåndtering vi skal drive med, men vi vurderer helsemarkedet kontinuerlig. Også beredskap og brann er forretningsområder som vi viser økende interesse for å vurdere, sier han.

Aktuell Sikkerhet skrev sist uke at det private equity-selskapet Triton jakter aksjer i Nokas. Heine Wang bekrefter at investoren allerede er inne på eiersiden, men han er for øvrig ordknapp.

– Triton har nå en aksjepost på 10,7 prosent i Nokas, sier han.

– Vi er ikke børsnotert og kommenterer generelt ikke aksjonærforhold. Derfor ønsker jeg ikke å si noe mer, verken om pris eller hvem som har solgt, legger han til.

– Tidligere er det uttalt at Nokas har hatt en ambisjon om gå på børs. Hvilken holdning har du til det i dag?

– Det er ingen som har sagt at det aldri blir aktuelt. Børsnotering er et av flere alternativer i fremtiden. Men nå er det et godt samspill mellom aksjonærene som gir rom og grunnlag for langsiktig planlegging. Vi vil fortsatt vokse. Jeg har stor tro på fremtiden, og er glad for at det er interesse for å kjøpe aksjer både blant nåværende aksjonærer og andre, sier Heine Wang.