Du er her

Ordensvakt-opplæringen firedobles

To dager etter skyte-episoden på Blå i Oslo røper NHO service at opplæringskravet for ordensvakter blir firedoblet. Kurset blir på 120 timer, og eksamen må være bestått før ordensvaktene kan jobbe selvstendig.
Av Even Rise
Publisert 10.07.2017 18:00

Sikkerhetsbransjens fagsjef Runar Karlsen i NHO Service er middels fornøyd med resultatet etter den mangeårige kampen mot myndighetene, der agendaen har vært å få utdanningsnivået for både vektere og ordensvakter skjerpet. For førstnevnte yrkesgruppe kom et betydelig styrket utdanningsløp på plass tidligere i år. Karlsen understreker at resultatet for vekterne ble godt mottatt.

Majoriteten i bransjen er derimot ikke like fornøyd når det gjelder opplæringskravet for ordensvakter i såkalt egenvakthold. Dette er en form for dør- og ordensvakttjeneste som utesteder kan få innvilget tillatelse til å drive med – forutsatt at de har et eget selskap som er dedikert til å levere dør- og ordensvakttjenester i eget hus.

Den fremtidige opplæringen for denne type ordensvakter, og hvilke krav som skal gjelde for dem, har nemlig vært som en verkebyll for både Politidirektoratet og sikkerhetsbransjen i mange år. Det skyldes føringer som Justisdepartementet la for flere år tilbake, og som fastslo at opplæringskravet for egenvakthold skulle begrenses betydelig sammenlignet med vekteropplæringen – nærmere bestemt ned til 30 til 40 timer. Dette er omtrent som på nivå med dagens krav. Her kan du lese om hva myndighetene egentlig stilte som krav.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har i alle årene som kampen om skjerpet vekter- og ordensvaktopplæring har pågått, støttet og samarbeidet med NHO Service.

Etter det Aktuell Sikkerhet har grunn til å tro, snudde Justisdepartementet først da sikkerhetsbransjen, med NHO Service i førersetet, var i ferd med å trekke seg fra samarbeidet med myndighetene. Departementet tok ikke sjansen på å risikere at de ikke fikk bistand fra bransjen til å utarbeide nødvendig opplæringsprogram for ordensvaktene.

Er det noe sikkerhetsbransjen har blitt gode på de siste årene, så er det å vente. Helt siden 2009 har usikkerheten rådet om hvilke utdanningskrav som skal gjelde for fremtidens vektere og ordensvakter, skrev Aktuell Sikkerhet om temaet på lederplass i februar i fjor.

– Vi møtte Justisdepartementet for et par uker siden. Vi argumenterte med samfunnsutviklingen, og forklarte at ordensvaktene ofte er dem som står i frontlinjen når det skjer noe. Derfor ga vi klart uttrykk for at det ikke er noen grunn til at en ordensvakt skal ha mindre opplæring enn en vekter. Dette fikk vi forståelse for og vi ble henvist tilbake til Politidirektoratet. I mellomtiden hadde departementet gikk Politidirektoratet nye og utvidede føringer som åpnet for løsningen som nå er vedtatt, sier Runar Karlsen.

I tillegg til kurset på 120 timer må ordensvaktene regodkjennes hvert fjerde år. Dette på lik linje med vektere. Regodkjenningen skal foregå over 30 timer og kan skje i klasserom og/eller i form av selvstudium og/eller el-læring. Denne regodkjenningen må også ordensvakter som er godkjent etter de gamle kravene gjennomføre.

– Episoden på Blå og tilsvarende hendelser vil trolig kunne oppstå uavhengig av om en ordensvakt har vekter- eller ordensvaktopplæring. Men den illustrerer et eksempel på hvilke utfordringer vi står overfor. Desto mer opplæring og erfaring man har, desto bedre styrket vil man være til å håndtere ulike situasjoner, legger han til.

Her kan du lese om skyteepisoden på Blå, og at det var vektere fra Youngstorvet Vertskap som ble truffet av skudd.

Karlsen understreker at den NHO-relaterte sikkerhetsbransjen ikke blir fornøyde før ordensvaktopplæringen kommer opp på et nivå med vekterne, eller kanskje mer. Derfor er han glad for at ordensvaktopplæringen skal evalueres om ett år. Det er også nødvendig med en forskriftsendring dersom ordensvaktopplæringen skal opp på, eller over vekternivå.

– Det kan tenkes at ordensvakter bør ha tilleggsopplæring i tråd med de utfordringene som blant annet kan oppstå med berusede folk og i håndteringen av disse. Dette på lik linje med ulike vekterroller som allerede i dag har lovpålagt tilleggsopplæring, sier han.

I fremtiden vil det kun være vektere med eller under vekterutdannelse som kan bære tittelen «vekter» på uniformen. Ordensvakt-uniformene skal også merkes med en egen tittel slik at den som bærer den ikke identifiseres som vekter.

– Det skal gå tydelig frem på uniformene hvem som er under opplæring, og kravet til bestått eksamen kan ikke unnvikes når det gjelder å jobbe selvstendig. Med andre ord må de som ikke er ferdig utdannet ha med seg en veileder, og arbeide utenpå de andre. Det gis ikke ut tjenestenummer fra det nye vekterregisteret før eksamen er bestått, sier han.

Her kan du lese hva daværende politiførstebetjent Morten Haukeland sa om planene for opplæring for tre år siden: Vekteropplæring på rettssikkerheten løs!