Du er her

Sikkerhetsbransjen kjemper for økt ordensvakt-opplæring

Den NHO-organiserte sikkerhetsbransjen krever like omfattende utdanning for ordensvakter som for vektere, men myndighetene sier nei. Skuddene som ble avfyrt utenfor Blå – og som traff to ordensvakter – aktualiserer den mangeårige striden.
Av Even Rise
Publisert 09.07.2017 15:02

Ordensvakter som er ansatt i et sikkerhetsselskap og ordensvakter som er ansatt ved et utested i såkalt egenvakthold (se faktaramme), gjør nøyaktig samme jobb og har nøyaktig samme ansvar. Likevel har Justisdepartementet bestemt at sistnevnte yrkesgruppe klarer seg med opplæring bestående av kun ett kurs på 30 til 40 timer.

– Til sammenligning vil vekteropplæringen fra 2018 bestå av ett teoretisk grunnkurs på 112 timer, samt en praktisk del på 45 timer som ikke kan påbegynnes før teorieksamen er bestått. Det blir også krav om regodkjenning hvert fjerde år for alle som ikke er faglærte, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service.

Blå, utestedet på Grünerløkka hvor det ble løsnet skudd natt til søndag, kjøper sikkerhetstjenester av Youngstorvet Vertskap, og bruker altså ikke egenvakthold. En etnisk norsk mann ble kort tid etterpå pågrepet. Han er siktet for drapsforsøk.

Her kan du lese om nattens skyteepisode, som blant annet påførte ordensvakter alvorlige skader.

De nye opplæringskravene i vaktbransjen kommer i forbindelse med Lov om vaktvirksomhet som ble vedtatt i 2009. Hensikten med den nye loven er å styrke borgernes rettssikkerhet i møte med vektere og ordensvakter.

Sikkerhetsbransjen har hele tiden applaudert økt krav til opplæring, men arbeidet med å konkludere har dratt ut gjennom snart ti år i Politidirektoratet.

Karlsen er optimist og mener at fremtidens vekteropplæring vil bli satt ut i livet i løpet av første halvår 2018.

Det siste året er dialogen og samarbeidet mellom bransjen og Politidirektoratet intensivert betydelig. Det eneste som nå gjenstår er å spikre utdanningsløpet for ordensvakter i egenvakthold.

– Vi har fått medhold i noen av egenvakthold-kravene våre, men langt i fra alle. I møtet vi nylig hadde med Justisdepartementet argumenterte vi med at det ikke er noe som tilsier at det er forsvarlig å fjerne deler av vekternes grunnopplæring til fordel for reduksjon i egenvakthold-opplæringen. Hvordan kan man forsvare at en ordensvakt som er ansatt for å drive egenvakthold på et utested trenger mindre opplæring enn en ordensvakt som er ansatt i et sikkerhetsselskap? De gjør nøyaktig samme jobb, sier Karlsen.  

Hvordan står saken i dag?

– Jeg kan ikke gå i detaljer på hva som ble utfallet av møtet med Justisdepartementet, men kravet for ordensvakter i egenvakthold blir vesentlig høyere enn de cirka 40 timene som lå til grunn. Etter et år skal dette evalueres, noe som var en av forutsetningene våre. Sikkerhetsbransjen er fornøyd med at myndighetene til en viss grad har tatt innover seg vår bekymring over den liberale holdningen de i utgangspunktet hadde. Målet vårt er at det skal være en lik opplæring i bunnen for både ordensvakter og vektere. Derfor håper vi på ytterligere skjerping etter at evalueringsåret er gjennomført, sier Runar Karlsen.

Han karakteriserer det som tragisk at utelivsgjester bevæpner seg, og tenker på både ordensvaktene og alle andre som ble rammet utenfor Blå natt til søndag.

– Slike hendelser kan skje alle steder, men det er uomtvistelig at denne episoden understreker hvor viktig det er med god og tidsriktig opplæring av ordensvakter. Det gjelder enten de er ansatt i et sikkerhetsselskap eller på et utested. At ordensvakter som ivaretar tryggheten på et utested med berusede personer og nedsatt vurderingsevne skal ha mindre krav til opplæring enn en ordinær vekter på for eksempel et kjøpesenter, det ser jeg ikke på som verken logisk eller fornuftig, sier Runar Karlsen.

 

 

Faktaboks

Enkelte utesteder har tillatelse til å drive såkalt egenvakthold. Dette kan være lovlig dersom et utested eller en utesteds-kjede har et eget selskap som er dedikert til vakthold på etablissementene som selskapet driver. Ordensvakter som arbeider for, og leies ut fra, tradisjonelle vakt- eller ordensvaktselskaper går ikke under denne kategorien. De må derfor ha ordinær vekteropplæring. Noen politidistrikter krever ordensvaktkurs i tillegg.