Du er her

ID-tyveri: – En ekstrem belastning

– Det er for enkelt å stjele andres identitet! Denne uholdbare situasjonen må både myndigheter og privat næringsliv gjøre noe med! Det sier Ole Anders Ulsrud som er ekspert på ID-tyveri.
Av Even Rise
Publisert 31.01.2018 09:12

Han jobber ved Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Der får de nestent daglig henvendelser fra mennesker som opplever det marerittet det er at andre overtar identiteten deres.

– Spesielt for enkeltmennesker er et ID-tyveri en ekstrem stor belastning, sier Ulsrud.

NorSIS arrangerer tidlig i februar Identitetskonferansen i Oslo. Der vil de, sammen med blant andre Politidirektoratet og Skatteetaten, sette en rekke utfordringer på dagsorden. Det vil i tillegg til identitetstyveri og svindel, handle om ulovlig innvandring, arbeidslivskriminalitet og utfordringer generelt som dagens identitetsforvaltning møter.

Sikkerhetssjef Knut Erik Ballestad i Komplett.no er blant dem som erkjenner at nettbutikkene og næringslivet fremdeles har mye å gå på i kampen mot den stadig økende trusselen som identitetstyveri utgjør. Han understreker på NorSIS sin hjemmeside at dette også gjelder myndighetene. Derfor ber Komplett.no, i et samarbeid med Posten Norge og Finn.no, om et styrket samarbeid mellom myndighetene og virksomhetsaktørene for å bekjempe denne type kriminalitet.

– Vi har akkurat utviklet et system hvor identiteten din kan bli bekreftet både med bank-ID og brukernavn og passord. Autentiseringen huskes lenge, og det betyr at du i prinsippet kan handle med ett klikk etter identitetsbekreftelsen, sier Ballestad.

Komplett.no opplever en jevn økning i tilfeller hvor falsk identitet blir forsøkt brukt.

Her kan du lese hva vi skrev da Komplett.no vant Fidusprisen.

– Det vanligste er at svindleren finner brukernavn og passord i lister som ligger åpne på nett fra tidligere hackerangrep mot for eksempel LinkedIn eller Yahoo. Dessverre bruker mange kunder samme brukernavn og passord på flere tjenester, og da er det lett for en svindler å komme seg inn på offerets profil hos oss. Heldigvis klarer vi å stoppe det aller meste, sier Ballestad.

Også Terje Ulfsten, som er sikkerhetsrådgiver hos Posten skal holde foredrag på Identitetskonferansen. Han er bekymret for utviklingen i antall ID-tyverier.

– Vi jobber svært mye med å bistå våre kunder og andre berørte parter i disse sakene. Det verste er at de til slutt rammer enkeltpersoner. En uskyldig tredjepart sitter igjen med regninger på varer de aldri har bestilt. Dette er et ansvar som ligger både hos myndigheter, i nettbutikken og ikke minst hos betalingsselskapene som innvilger kreditt, seir Ulfsten.