Du er her

Komplett.no vinner av Fidusprisen

Komplett.no er vinner av den høythengende Fidusprisen. Netthandelselskapet vant med sin bevissthet rundt informasjonssikkerhet i skarp konkurranse med SAS, Norwegian og Finn.no.
Av Even Rise
Publisert 25.09.2013 09:00

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo delte i dag tidlig ut Fidusprisen til Komplett.no

Tidligere har Gjensidige (2009), Skandiabanken (2010), Skandiabanken (2011) og Sparebank1-alliansen (2012) vunnet prisen. I forkant av dagens utdeling av den femte Fidusprisen, har juryen lagt stor vekt på å finne aktører som gjør det særlig godt innen egen bransje. Det er også sett i retning av kandidater som kan vise til store forbedringer i folkets oppfatning.

Sentrale interne forhold, bedriftens spesielle utfordringer, eksponering og vilje og evne til å engasjere de ansatte i sikkerhetsarbeidet er også hensyntatt.

Det samme gjelder også hvordan bedriften opererer på grensesnitt mot sine kunder – blant annet når det gjelder vilje og evne til å utvise ansvar, involvere kunden i det totale sikkerhetsarbeidet og markedsføre dette som et aktivum i markedet.

– Vinneren er i en egen klasse innen sin bransje og nyter stor tillit i sertifisering innen området. Vinneren etterlever kjente standarder for informasjonssikkerhet og jobber for å ta en sertifisering innen området. Bransjen er eksponert for kriminelle som gjennomfører avanserte angrep. Vinneren involverer også sine kunder og ser på opplæring som en viktig faktor for å kunne levere sikre og pålitelige løsninger, sa justisminister Grete Faremo under utdelingen i formiddag.

Faremo understreker at Komplett.no prioriterer sikkerhetsarbeidet høyt, og at dette er forankret i øverste ledelse.

– De har vilje og evne til å prioritere informasjonssikkerhet i praksis, og har aktiviteter for å bidra til informasjon og opplæring av sine kunder, avslutter Faremo.

Fidusprisen deles ut av Norsk Senter for informasjonssikring, NorSIS. Foruten direktør Tore Larsen Orderløkken har juryen bestått av avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet og direktør Kristine Beitland i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Kandidatene er plukket ut med utgangspunkt i en spørreundersøkelse gjennomført av TNS Gallup ute i befolkningen om hvilke bransjer og virksomheter de føler tillit til i forbindelse med oppbevaring og behandling av personopplysninger. Fagjuryen valgte ut de fire nevnte nominerte, som deretter ble intervjuet og vurdert før vinneren ble kåret.