Du er her

Åpner IDentitet 2018

Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som leder justiskomiteen på Stortinget, åpner IDentitet 2018 når todagers-konferansen starter 7. februar.
Av Even Rise
Publisert 15.01.2018 11:38

Identitet og ansvar er temaet under IDentitet 2018, som arrangeres av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Et av spørsmålene som belyses, er om det er den enkelte borger, privat næringsliv, offentlige etater eller myndighetene som har ansvar for ID-forvaltningen.

Premissgiverne for konferansen er Politidirektoratet og Skatteetaten.

– I dag er etablering av falsk identitet og identitetstyveri en alvorlig kriminalitetsform som ofte er et ledd i blant annet bedrageri, svindel og arbeidslivskriminalitet. Det er forholdsvis enkelt å forfalske en ID, eller å tilegne seg en identitet i en annens navn, heter det i konferansens informasjonsmateriell, hvor også følgende spørsmål stilles:

– Hvem har ansvaret for å beskytte den enkeltes identitet?

– Hvor starter og stopper ansvaret til myndighetene, offentlige etater, privat næring og borgeren selv?

– Hvordan kan vi vite at den vi samhandler med faktisk er den vedkommende utgir seg for å være?

– Hvem skal sette krav til sikkerheten i forvaltningen av din identitet?

Etter at Lene Vågslid har åpnet konferansen, vil skattedirektør Hans Christian snakke om forventningene til landets identitetsforvaltning. Han etterfølges av blant andre direktør Idar Kreutzer fra Finans Norge, Nordeas Isabel Arkvik, Cecilie Lilaas-Skari fra Kripos og Ole Anders Ulsrud fra NorSIS, som alle vil belyse samfunnets utfordringer knyttet til id-misbruk og arbeid rundt dette.

Før frilansjournalist Einar Haakaas avslutter konferansens første dag med sine erfaringer rundt id- og svindelproblematikk, vil Marianne Henriksen snakke om Folkeregisterets rolle til en helhetlig identitetsforvaltning. Politidirektoratets Atle Roll-Matthiesen vil som nest siste aktør bekjentgjøre at det er politiets ansvar å forebygge og bekjempe kriminalitet, men samtidig løfte spørsmålet om hvilket ansvar offentlige og private aktører har for å ta i bruk verktøyene politiet gjør tilgjengelig.

Den andre dagen under årets IDentitet 2018 åpnes av NorSIS-direktør Peggy S. Heie. Hun skal blant annet legge frem tall og fakta fra undersøkelsene «ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet» og «Nordmenn og digital sikkerhetskultur».

Etter Heie overtar franskmannen Bernard Morvant scenen. Han er direktør i Sofia Sarl og arbeider med identitet både i inn og utland.

«Unødvendig og overdreven bruk av identifisering og biometri vil kunne skade sikkerheten og personvernet» er tittelen på foredraget som Datatilsynets Atle Årnes presenterer under IDentitet 2018.

Konferansen avsluttes med et blikk inn i identitetsutfordringene hos byggenæringen og varehandelens verdikjeder. Systemarkitekt Knut Erik Ballestad i Komplettgroup vil i den forbindelse gi et innsyn i deres arbeid mot svindel og bruk av falske identiteter. 

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening, seniorrådgiver Terje Ulfsten i Posten Norge, sikkerhetssjef Geir Petter Gjefsen i Finn.no og Mads Egil Henriksveen i Buypass bidrar også med foredrag. Melkebonde Christian Meyer, med mangeårig erfaring fra IT-bransjen, vil holde avslutningsinnlegg og oppsummere de to dagenes fokus på identitet og identitetsforvaltning.