Du er her

Åtte nye år til Nokas

Etter ti år i sikkerhetskontrollen på Gardermoen gir Avinor Nokas fornyet tillit. – Oslo Lufthavn skal hevde seg i Europa-toppen når det gjelder gode passasjeropplevelser. Nokas er en viktig samarbeidspartner for å nå dette målet, sier Hans Bendik Eriksen i Avinor AS.
Av Even Rise
Publisert 05.11.2018 16:44

Avinor AS offentliggjør i ettermiddag at Nokas Aviation Security AS er vinner av tilbudskonkurransen om «Sikkerhetskontrolltjenester på Avinor Oslo Lufthavn». Varigheten på kontrakten er fem år pluss tre opsjonsår.

Den ene delen omfatter sikkerhetskontroll av passasjerer og håndbagasje, samt innsjekket bagasje. Den andre omfatter sikkerhetskontroll av andre personer enn passasjerer og medbrakte gjenstander, inspeksjon av kjøretøy, varer og andre leveranser, overvåking og utrykning.

Securitas Transport Aviation Security AS deltok også i tilbudskonkurransen. Ifølge Avinor hadde de ikke klaget på tildelingen da fristen gikk ut i formiddag. Hans Bendik Eriksen, som er konstituert direktør for terminaldrift i Avinor AS, sier at kontrakten mellom Avinor AS og Nokas Aviation Security AS blir signert i løpet av kort tid.

– Nokas ble valgt etter en helhetsvurdering av kvalitet og pris. Tjenesten de skal levere vil helt sikkert slå positivt ut for passasjerenes fremtidige opplevelser på Gardermoen. I det ligger det blant annet økt forutsigbarhet og kortere køer, sier Eriksen.

Oslo Lufthavn er en av 111 flyplasser i Europa. I dag ligger flyplassen på femtende plass i en undersøkelse som måler de reisendes tilfredshet. Målet er å komme blant de ti beste.

– Et av elementene som vi skal bidra med, er å møte de reisende tidligere enn vi gjør i dag. Det skal skje med flere servicemedarbeidere og vektere på utsiden av sikkerhetskontrollen. Der skal vi ha fokus på tilrettelegging som gjør det enklere og raskere å passere. Service og sikkerhet går hånd i hånd. Vi skal bidra til at Oslo Lufthavn etter hvert kommer i verdensklassen og blir blant de aller beste i Europa, sier administrerende direktør Kjell Frode Vik i Nokas Aviation Security AS.

– 99 prosent av passasjerene kommer seg i dag i gjennom sikkerhetskontrollen på under to minutter. Det er meget bra, men vi jobber hele tiden for å bli bedre, legger han til.

Dagens krav når det gjelder ventetid er at ingen skal oppleve mer enn fem minutter kø i 95 prosent av tiden.

Summen for begge de to kontraktene ligger mellom 300 og 350 millioner kroner. Tilbudet fra Nokas er nesten 19 millioner kroner billigere enn hva Securitas priset sine tjenester til. For sikkerhetskontroll-kontrakten var pris vektet med 60 prosent og kvalitet med 40 prosent. For de øvrige tjenestene var forholdet 70 prosent pris og 30 prosent kvalitet.

Nokas har indirekte bemannet sikkerhetskontrollen på Gardermoen siden 2008. Da var det G4S som vant oppdraget. Senere har som kjent Nokas kjøpt G4S.

– Nokas har gjort en formidabel jobb i disse ti årene. De gir våre reisende, i positiv forstand, en helt annen opplevelse i sikkerhetskontrollen i dag enn for noen år siden. Det er praktisk talt slutt på alle køer, sier Eriksen. til Aktuell Sikkerhet.

– Kan de reisende vente seg at nye tekniske løsninger, som et ledd i effektiviseringen, implementeres i sikkerhetskontrollen?

– Avinor er alltid interessert i ny teknologi. Dersom det er formålstjenlig, vil vi selvsagt diskutere å ta i bruk nye løsninger som eventuelt kommer på markedet, sier Eriksen.

Utviklingen på Oslo Lufthavn har vært enorm i løpet av de siste årene, og sikkerhetskontrollen for de reisende er utvidet og lokalisert på to steder. Også i årene som kommer er det planer om betydelige utvidelser, spesielt for non-Schengen-passasjerer.

– Vi ser på sikkerhetskontrollen som én enhet uavhengig av hvor på flyplassen plasseringen er. Det gir oss en sømløs drift med god flyt hele veien, sier Vik.

Han har arbeidet i Nokas Aviation Security i fire år, og var blant annet sentral da Nokas vant sikkerhetskontrollen på Arlanda – svenskenes hovedflyplass utenfor Stockholm.

Nå venter vi i spenning på tildelingen av kontrakten for sikkerhetskontrollen på Landvetter i Göteborg. På nyåret lyses også konkurransen for sikkerhetskontrollene på Avinors øvrige flyplasser. Også der har vi ambisjoner om å hevde oss, sier Kjell Frode Vik.

Nokas Aviation Security har tett oppunder 900 medarbeidere på Oslo Lufthavn.

Her kan du lese hva Aktuell Sikkerhet skrev da nåværende avtale ble tildelt for seks år siden.

Dette skrev Aktuell Sikkerhet da Nokas vant konkurransen om sikkerhetskontrollen på Arlanda.

Og her er Kjell Frode Viks betraktninger om Arlanda-kontrakten kort tid etter at de overtok oppdraget.