Du er her

Fornyet tillit på Gardermoen – tidenes avtale for G4S

Styret i Oslo Lufthavn AS fornyer tilliten til G4S. Det innebærer at selskapet skal betjene sikkerhetskontrollen på Gardermoen også de neste seks årene. Avtalen er verdt 2,3 milliarder kroner.
Av Even Rise
Publisert 17.10.2012 08:00

Rolf Gunnar Reisænen, administrerende direktør i G4S Aviation Security, har gjort en solid jobb i anbudsarbeidet som førte dem til kontrakt på Gardermoen. (Arkivfoto: Even Rise).

– Vi er veldig takknemlige for at Oslo Lufthavn (OSL) ser verdien av å velge oss for en ny periode. Dette er en viktig kontrakt for oss. G4S lover at tjenestene vi yter på Gardermoen skal bli ytterligere skjerpet til det beste for alle. Forutsetningen for å lykkes med det, ligger i dialogen vi allerede har med OSL – men ikke minst også i kompetansen alle våre dyktige medarbeidere besitter.  

Det sier Rolf Gunnar Reisænen, administrerende direktør i G4S Aviation Security. Etter å ha dratt i land G4S sin hittil største kontrakt i Norge, en av det verdensomspennende selskapets største avtaler noen sinne, og den aller største jobben selskapet noen gang har sikret seg innen flyplassikkerhet, har han god grunn til å smile.

G4S kom inn som sikkerhetsleverandør på Gardermoen i mars 2008. Ved inngangen til 2012 startet anbudsprosessen for neste periode. Cirka 750 G4S-ansatte har per i dag arbeidsplassen sin på Gardermoen.

De kommende seks årene med sikkerhetskontroll-tjenester innendørs på Gardermoen, er priset til 1,8 milliarder kroner. Sikkerhetskontrollen på flyplassens uteområde er verdsatt til 500 millioner kroner i samme periode. Den nye avalen, som starter i mars 2013, er langt mer prestasjonsorientert enn den gamle. Det innebærer at gode resultater belønnes med bonuser, mens negative resultater kan føre til trekk.

Men G4S har et ydmykt forhold til den prestasjonsbetingede delen av avtalen, og vil fortsatt jobbe aktivt for å innfri de forventninger som stilles, deriblant kontinuitet og stabilitet som er to av kriteriene OSL vektlegger i begrunnelsen for det videre samarbeidet.

– G4S er vurdert til å ha det beste totaltilbudet for begge kontraktene, og er derfor valgt som vår leverandør av sikkerhetstjenester. Vi er svært opptatt av sikkerhet, og at passasjerene skal oppleve en effektiv reise. Det at vi nå skal ha samme leverandør frem til 2019, sikrer kontinuitet og stabile sikkerhetstjenester i en krevende byggeprosess, sier administrerende direktør Nic Nilsen i Oslo Lufthavn.

Mot 2017 skal Oslo Lufthavn øke kapasiteten betydelig. Terminalen utvides med 117 000 kvadratmeter, det skal bygges en ny pir og nytt bagasjeanlegg. Antall oppstillingsplasser for fly økes med 21, ifølge flyplassens hjemmesider.

– Frem mot neste sommer vil vi øke antall ansatte på Gardermoen med cirka 100 personer. Dette for at vi skal være godt rustet til å imøtekomme sommerferietrafikken, samt behovet som melder seg når tre nye sluser åpnes. I dag er det 16 permanente sluser på Gardermoen, mens sikkerhetskontrollen vil bestå av totalt 28 sluser i 2017. Når den tid kommer, antar jeg at G4S har cirka 1100 ansatte som utfører sikkerhetstjenester på Oslo Lufthavn, sier Reisænen, som også er nordic aviation development director i G4S.

Securitas og Nokas var de to øvrige selskapene som var med i finalen da OSL valgte ut sin fremtidige sikkerhetspartner.

I 2011 ble 92 prosent av de reisende på Gardermoen sluset gjennom sikkerhetskontrollen i løpet av fem minutter eller mindre. Bare et fåtall passasjerer ventet i mer enn 15 minutter. Ifølge sine egne nettsider hadde flyplassen 21,1 millioner passasjerer i fjor. Over ti millioner av disse passerte sikkerhetskontrollen. Oslo Lufthavn har fire ganger blitt kåret til Europas mest punktlige flyplass av AEA (Association of European Airlines). Flyplassen ble åpnet i oktober for 14 år siden.