Du er her

– Operaen er en strategisk viktig kunde for oss

1. april inntar Zone Security Den Norske Opera & Ballett. Det ble avgjort da partene nylig signerte vakt-kontrakten som gjelder i inntil fire år. – Vi har veldig stor tro på de synergiene som kan komme ut av sikkerhetsselskapets satsing inn mot kulturbygg, sier økonomidirektør Siv Merethe Skorpen.
Av Even Rise
Publisert 21.02.2019 18:59

Her kan du abonnere gratis på nyhetsbrev fra Aktuell Sikkerhet.

Sist uke skrev Aktuell Sikkerhet at Den Norske Opera & Ballett hadde tildelt Zone Security vakt-kontrakten for den neste toårs-perioden, med en opsjon på ett pluss ett år. Ingen av de øvrige tilbyderne, Securitas, Nokas, City Security og Toma Security, klaget på tildelingen innen fristen sist fredag. Dermed kunne partene møtes for signering denne uka.

Avtalen er på pluss-minus seks millioner kroner årlig. I anbudskonkurransen ble det vektet 70 prosent på pris og 30 prosent på kvalitet.

– Vi er både glade og stolte over at Den Norske Opera & Ballett velger vakthold fra oss.  Vi scoret høyest på pris, og høyere enn flere av de øvrige tilbyderne når det gjelder kvalitet og løsningsbeskrivelse, sier Waheed Ahmed i Zone Security. Han er konstituert daglig leder etter at Christian Rist nylig sluttet. Begge har vært med i selskapet siden starten i 2014.

80 prosent av Zone Security AS eies av Euforum Holdning AS, samme selskap som eier og driver Telenor Arena. Der leverer Zone Security, med unntak av noe scenevakthold, alle sikkerhetstjenester.

Økonomidirektør Siv Merethe Skorpen i Operaen gleder seg til at Zone Security skal begynne, og ser frem til synergiene av at kulturbygg er et av sikkerhetsselskapets satsningsområder.

– Det er en ekstra trygghet for oss at dere den siste perioden har vært underleverandør av sikkerhetstjenester. På den måten kjenner vi hverandre fra før. I et bygg som Operaen vil vekterne blir både «front of house» og ansvarlige for sikkerheten. Det er viktig for oss at de ivaretar begge rollene; sikkerhet i kombinasjon med service, sier hun.

– Operaen og Telenor Arena har en ganske lik profil, besøkes av store menneskemasser og har sammenfallende forventninger til vår leveranse. Begge parter er enige om at vi har med oss erfaringer og kunnskap fra hver vår kant som kan brukes til å spille hverandre gode. Også når det gjelder tekniske løsninger vi vil se om det er muligheter for felles nytenking. Operaen har, med sikkerhetssjef Thore Næss i spissen, et betydelig fokus på at Operaen skal være et trygt og sikkert sted for alle som ferdes der. Det skal vi bidra til døgnet rundt i årene som kommer, sier Ahmed.

– Med de mulighetene som ligger i våre systemer, og ikke minst med den kompetansen våre medarbeidere har, er det helt naturlig for oss å satse innen kulturbygg – akkurat som det er en selvfølge å også videreutvikle de øvrige tjenestene som vi leverer. Vi legger ikke skjul på at vi vil posisjonere oss med tanke på så vel kulturbygg som andre spennende prosjekter som kommer i området rundt Operaen, legger han til.

Zone Security AS har fra starten og til og med 2017 hatt minustall på bunnlinjen. I 2017 var underskuddet 4,3 millioner kroner. Årsresultatet for 2018 er foreløpig ikke offentliggjort. Eierne måtte konstatere at summen av det negative resultatet før skatt var på nesten ti millioner kroner i 2015, 2016 og 2017.

Vi har bevisst investert betydelige beløp i nyttige verktøy for å kunne delta – og vinne – i konkurransen med de store selskapene. Alt dette er forankret i styret og hos eieren vår. Dette handler blant annet om personellutvikling og ISO-sertifisering, sier Ahmed.

– Det koster å vokse og det blir ikke noe billigere når man satser på den beste kvalitet. Derfor er det positivt for Zone Security å ha stødige eiere som tenker langsiktig. De er innforstått med alle investeringene som Zone Security har gjort, og ser på dem som viktige og nødvendige for økt effektivitet og enda bedre tjenester. Det er en sterk indikasjon på hva de ønsker med Zone Security, sier administrerende direktør Rasmus Sandnes i Euforum Holdning AS.

– Jeg er for øvrig svært glad for kontrakten med Den Norske Opera & Ballett, og er overbevist om at dette er et oppdrag Zone Security vil tjene penger på, legger han til.

– Hva vil du si til dem som spekulerer i at leveransen i Operaen er priset å lavt at den umulig kan bidra med plusstall i Zone-regnskapet?

– Våre vektere ved Operaen vil få betalt i henhold til vekteroverenskomsten, og de fleste i bransjen vil nok forstå at avkastningen isolert sett ikke blir så stor. Men for oss er denne avtalen et viktig strategisk valg om å levere til Den Norske Opera & Ballet, sier Ahmed.

Sammenlignet med de øvrige tilbyderne, mener Den Norske Opera & Ballett at prisen fra Zone Security ikke er unormalt lav.

– Prisforskjellen mellom Zone Security og billigste konkurrent er under 10 prosent. De har gjennom kontrakten forpliktet seg til å ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende landsomfattende tariffavtale. I forhandlingene har vi diskutert temaet lønns- og arbeidsvilkår grundig med samtlige tilbydere, sier innkjøpssjef Jørn Eirik Pettersen ved den Norske Opera & Ballett.

– Det er for øvrig ingenting til hinder for at det gis tilbud med lave marginer, legger han til.