Du er her

Forhåndsbetalte vekterkurs - nå er kursholderen konkurs

Etter begjæring fra Skatt Midt-Norge ble det i går, tirsdag, åpnet konkurs i boet til Vaktformidling.no AS. Konkursen rammer blant andre flere vektere under utdanning som har forhåndsbetalt vekterkurs som selskapets instruktører ikke lenger har lov til å holde.
Av Even Rise
Publisert 11.10.2017 15:51

Advokat John Aksel Stav har fått opplyst fra ledelsen i Vaktformidling.no  at flere personer har betalt konkursselskapet for vekterkurs de ikke har påbegynt eller fullført.

Han er bostyrer og poengterer at verken det konkursrammede selskapet eller instruktørene kan gjennomføre nye eller fullføre allerede påbegynte vekterkurs. For å kunne være instruktør i vekteropplæringen, må man ha et godkjent vaktselskap. 

–  Den godkjenningen som Vaktformidling.no hadde bortfalt samtidig som konkursen var et faktum. Hvor mange som har betalt for vekterkurs de ikke har vært på eller fått kursbevis fra, har jeg foreløpig ikke fått oversikt over, sier Stav.

Aktuell Sikkerhet har i hele dag forsøkt å komme i kontakt med ledelsen i Vaktformidling.no, uten å lykkes.

– Kun én konkursbegjæring

Vaktformidling.no har i en mail til kunder og forretningsforbindelser opplyst at konkursåpningen skjedde etter begjæring og ønske fra Vaktformidling.no sin hovedeier, Kåre Mathias Moen. Han var eneste gjenværende i styret på konkurstidspunktet etter at resten av styret trakk seg sist uke. Det samme gjorde daglig leder Kenneth Selvåg.

I Sør-Trøndelag tingrett får Aktuell Sikkerhet bekreftet at det ikke er riktig at hovedaksjonæren begjærte selskapet konkurs. Som vi skrev sist uke, er det Skatt Midt-Norge som begjærte Vaktformidling.no konkurs. Selskapets uoppgjorte skatteregning er på 302.107 kroner.

Det som ifølge tingretten er en realitet, er at Vaktformidling.no sin hovedaksjonær ikke motsatte seg konkursåpning da skatteetatens begjæring ble behandlet.

– Den eneste konkursbegjæringen som retten har mottatt, er fra Skatt Midt-Norge, opplyser Sør-Trøndelag tingrett.

Uaktuelt

I brevet til kunder og forretningsforbindelser opplyser Vaktformidling.no at vakttelefonen vil være betjent inntil videre.

– Konkursboet har anledning til å stå for videre drift i en kort periode dersom det er hensiktsmessig, men det er uaktuelt, sier advokat John Aksel Stav.

Bostyreren har sikret rettighetene til nummeret på vakttelefonen til Vaktformidling.no. Dette disponerer den gamle ledelsen inntil videre.

– Telefonen kan brukes til å svare på henvendelser, men gir ikke lov til å levere tjenester som faller inn under vaktvirksomhetsloven – som for eksempel utrykning på alarmer eller kursvirksomhet, sier John Aksel Stav.

Monica Tranø ved Trøndelag politidistrikt har i dag vært i dialog med blant andre ledere i Vaktformidling.no og bostyreren. Det samme har trøndelagpolitiets jurist som håndterer saker knyttet til vaktvirksomhetsloven.

– Det kan åpnes for at konkursboet gis tillatelse til å stå for videre drift en liten periode med tanke på avvikling eller eventuelt inntil et nytt selskap overtar boet. Hvis det skulle komme en søknad om det, må vi ta stilling til om det er hensiktsmessig, sier Tranø.

– Videre drift er ikke tema for boet. Det finnes ingen midler til verken forsikring, lønn eller andre utgifter, sier Stav.

Et av argumentene som brukes av de som ønsker midlertidig drift av boet, er samvittigheten overfor kunder som har kjøpt en alarmtjeneste med utrykning. Til Aktuell Sikkerhet uttalte tidligere daglig leder sist uke at Vaktformidling.no blant annet leverer utrykning til Securitas, Sector Alarm og Nokas.

– Dersom boet skal drives midlertidig, er det blant annet en forutsetning at forsikringer og alle andre krav til drift er i orden. Vi kan ikke komme i en situasjon der alarmutrykninger nærmest skjer på frivillig basis uten ordnet arbeidsforhold og nødvendige forsikringer i orden, sier Tranø.