Du er her

Fratrer roller i konkurs-truet selskap

Vaktformidling.no søker om 300.000 kroner i kommunal hjelp for å unngå skatte-konkurs, men allerede før søknaden er behandlet fratrer daglig leder og to av tre øvrige styrerepresentanter rollene sine.
Av Even Rise
Publisert 05.10.2017 19:25

Aktuell Sikkerhet kan nå avsløre at både selskapets styreleder og daglige leder Kenneth Selvåg trekker seg fra sine roller. Det samme gjør styremedlemmene Asbjørn Johannes Liberg og Roger Mogstad.

Kåre Mathias Moen, som eier 52 prosent av Vaktformidling.no, er ifølge Brønnøysundregistrene igjen som eneste styremedlem. De siste endringene er kunngjort i dag. Mogstad og Selvåg eier halvparten hver av de øvrige aksjene.

Alle fire står med navnet sitt på søknaden til kommunen, og denne er datert så sent som 22. september.

– At vi trekker oss skyldes uenigheter i styret, svarer Kenneth Selvåg seint i ettermiddag fra Vaktformidling.no sin telefon.

– Vi jobber her fortsatt, men kommenterer ikke noe mer før etter at vi har vært i skifteretten kommende tirsdag, legger han til.

Da skal konkursbegjæringen fra Skatt Midt-Norge behandles. Oppdal kommunestyre tar stilling til søknaden om rentefritt lån eller tilskudd på 300.000 kroner 25. oktober – hvis selskapet fortsatt eksisterer etter møtet i skifteretten.

– Forbereder dere et nytt selskap hvis konkurs er uunngåelig?

– Ikke ennå. Vi kan som sagt si mer etter tirsdagens rettsmøte, sier Selvåg.

På spørsmål om hva de vil gjøre for å få en eventuell ny drift godkjent for vakt- og kursvirksomhet, mener Selvåg at det i en periode er mulig å få dispensasjon for å opprettholde driften, blant annet for å ivareta utrykningsforpliktelsene som de har for selskaper som Nokas, Securitas og Sector Alarm.

Regnskaps-gebyr

Ifølge Brønnøysundregistrene er det ikke bare til dekning av gjeld hos skattemyndighetene Vaktformidling.no trenger penger. Selskapet har foreløpig ikke levert regnskapet sitt for 2016, og skylder dermed også forsinkelsesgebyr for dette.

– Regnskapet for 2016 skulle vært levert innen utgangen av juli. Forsinkelsesgebyret som er påløpt per i dag, er på 12.300 kroner. Kommende tirsdag stiger det med 2.098 kroner. For hver uke som går, inntil gebyret når 50.000 kroner, vil det øke, opplyser Brønnøysundregistrene.

Heller ikke 2015-regnskapet ble levert i tide.  Da nådde forsinkelsesgebyret 14.350 kroner før regnskapet ble innlevert.

Politibakgrunn

Vaktformidling.no har en egen avdeling i Elverum. Derfra har den nå pensjonerte politimannen Norvald Sigbjørn Kjenstad en sentral rolle som en av hovedinstruktørene i selskapets kursvirksomhet. På selskapets hjemmeside opplyses det følgende:

– Norvald Sigbjørn Kjenstad har 39 års erfaring fra politiet, hvor han de siste fire årene har sittet med kontrollmyndighet opp mot vaktselskapene.

Også avtroppende styremedlem og hovedinstruktør Asbjørn Johannes Liberg har bakgrunn fra politi- og lensmannsetaten; i følge selskapets nettside i hele 38 år.

Vaktformidling.no engasjerer ifølge søknaden til Oppdal kommune cirka 25 personer innen vakthold og kursvirksomhet.

I søknaden hevdes det at selskapet er en av 11 godkjente aktører til å holde vekterkurs godkjent av Politidirektoratet – og at de ser svært positivt på den fremtidige økonomisituasjonen. Dette som følge av at det nå innføres strengere krav, noe de mener vil styrke gjenværende aktører.

Som Aktuell Sikkerhet har skrevet tidligere, må alle som skal drive vekteropplæring etter nyttår, i søknads form, dokumentere overfor politiet hvordan de akter å gjennomføre både teori og praksisdel. Det samme må de for å få godkjent hoved- og klasseroms-instruktører. Kilder Aktuell Sikkerhet har snakket med hevder at det derfor ikke er noen selvfølge at aktører med godkjenning i dag vil gå så lys fremtid i møte som det gis inntrykk av i søknaden.

– Tre av instruktørene våre skal i november inn til pålagt kurs på Politihøgskolen og hos NHO Service, skriver Vaktformidling.no i søknaden.

Det var avisa Oppdalingen som først omtalte søknaden fra Vaktformidling.no som begrunnes med Selskapets økonomiske situasjon. Også Mediehuset Opp AS omtaler saken.

To konkurser

Samme uke som det blir kjent at Vaktformidling.no trues av konkurs, ble det også kjent at Event Security Norway Vaktselskap AS og Innlandet Sikkerhet AS (må ikke forveksles med Sikkerhet Innlandet AS) måtte kaste inn årene etter konkursbegjæringer fra det offentlige.

Begge selskapene, som har adresse i Ottestad utenfor Hamar, står Marius Hermansen bak.

Han står også bak Event Security Norway AS som fortsatt eksisterer, men som ikke har levert regnskap for 2016.