Forsvarsbygg og Dormakaba har inngått avtale om leveranse på nye Evenes flystasjon. Her er partene representert ved Jørn Fragge, Henry Hansen, Hanne Thomassen, Morten Solheim, Terje Nylehn, Stig Kartfjord og Jørn Andre Olsen (foto: Steffan Larsen).
Forsvarsbygg og Dormakaba har inngått avtale om leveranse på nye Evenes flystasjon. Her er partene representert ved Jørn Fragge, Henry Hansen, Hanne Thomassen, Morten Solheim, Terje Nylehn, Stig Kartfjord og Jørn Andre Olsen (foto: Steffan Larsen).

Vant flystasjon-kontrakt

Dormakaba er tildelt kontrakt for sikring av bygg og anlegg på den nye flystasjonen på Evenes. Avtalens verdi strekker seg opp mot 100 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Evenes flystasjon utvikles til å bli en framskutt base for kampfly og maritime overvåkningsfly.

– Vi er meget fornøyd med avtalen. Dette viser at vi leverer på et topp nivå i forhold til Forsvarets strenge krav, sier regionleder Morten Solheim i Dormakaba.

Rammeavtalen omhandler leveranse av lås og beslag, prosjektering og installasjon, samt rådgivning og koordinering mot entreprenører underveis i prosjektet.

Avtalen, som gjelder for inntil sju år, har en verdi på mellom 20 og 100 millioner kroner.

Denne langsiktigheten sikrer forutsigbarhet for oss som leverandør, men sikrer også en helhetlig leveranse for Forsvarsbygg på nye Evenes flystasjon, sier Solheim.

– Sikring av byggene og anleggsvirksomheten er viktig på Evenes, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Dette skriver Forsvarsbygg i en pressemelding i ettermiddag (gjengitt ordrett):

Om vel et år kan de første soldatene flytte inn i en fornyet mannskapsforlegning på nye Evenes flystasjon. Kjøkken og messebygg bygges også om for å ivareta økt behov for spiseplasser.

Det er viktig at vi kommer raskt i gang med disse fornyelsesprosjektene for Forsvaret på nye Evenes flystasjon. Vi bidrar til å bygge forsvarsevne hver dag, og hver dag, og Forsvaret skal ta dette i bruk før jul til neste år. De skal starte opp med sitt viktige bidrag med å ta i bruk flystasjonen, sier utbyggingssjef for Evenes, John Ommund Syvertsen.

Lokal entreprenør får kontrakt på Evenes

Vi har inngått en kontrakt med Harstadbygg Entreprenør AS for å fornye tre bygg, med opsjon på to ekstra bygg. Det gjelder fornyelse av ei mannskapsforlegning, kjøkken- og messebygget samt et administrasjonsbygg. I tillegg har de opsjon på å fornye to befalsforlegninger.
Verdien på kontrakten totalt med opsjonene er på ca 133 millioner kroner inkl mva.

De lokale er konkurransedyktige

- Kontrakten med Harstadbygg Entreprenør AS viser at det lokale entreprenørmarkedet er konkurransedyktig på våre anbud. Dette er svært gledelig og vi ser frem til fortsettelsen på alle anbudene som kommer fremover for oppbyggingen av nye Evens flystasjon, sier Syvertsen.

Fakta om prosjektet
Oppdraget omfatter fornyelse av tre bygg på nye Evenes flystasjon som omfatter mannskapsmesse, administrasjonsbygg og mannskapsforlegning

·Messebygg i to etasjer, 2900 kvm (BTA). 204 sitteplasser i spisesal. To separate produksjonslinjer.
·Adm. Bygg i tre etasjer 1200 kvm (BTA). Kontorbygg inkluderend en del møterom og lagerplass.
·Mannskapsforlegning i tre etasjer med 2500 kvm (BTA). Fellesareal i kjeller og 36 stk. 6 mannsrom i 1. og 2. etg.
·Opsjonen på to befalsforlegninger i to etg. 3000 kvm (BTA). Bygningene har totalt 48 forlegningsrom og en del fellesarealer.