Nils-Erik Auråker, outsourcingdirektør i Sopra Steria sammen med sikkerhetssjef Ronald Barø i UDI (foto: Sopra Steria).
Nils-Erik Auråker, outsourcingdirektør i Sopra Steria sammen med sikkerhetssjef Ronald Barø i UDI (foto: Sopra Steria).

UDI sikrer data i nytt sikkerhetssenter

Utlendingsdirektoratet har knyttet seg til et nytt, døgnbemannet sikkerhetssenter i Oslo. – Et ledd i profesjonaliseringen vår, sier sikkerhetssjef Ronald Barø.

Publisert

Målet med det nye sikkerhetssenteret er å redusere cyberrisikoen i både privat og offentlig sektor. Utlendingsdirektoratet (UDI) er den første eksterne kunden. Sopra Steria står bak tiltaket med tittelen Security Operations Center (SOC), som skal være førstelinje i kampen mot at cyberkriminelle, fremmede stater og utro tjenere skal få tak i sensitive data.

– Vi overvåker datatrafikk og brukeroppførsel 24 timer i døgnet, og øker dermed sannsynligheten for å oppdage og håndtere angrep på et tidlig stadium. Det er brukt store ressurser på å bygge opp markedets mest moderne SOC fra bunnen av, sier direktør for cybersikkerhet Jørgen Rørvik i Sopra Steria.

Sikkerhetssjef Ronald Barø i UDI understreker at det er helt avgjørende at en slik tjeneste leveres av en lokal aktør med norske leveranseressurser.

– Vi merker at trusselbildet skjerpes. UDI forvalter store digitale verdier som mange vil ha tak i. Denne anskaffelsen er et viktig ledd i profesjonaliseringen av sikkerhetsarbeidet vårt. Vi trenger å sitte med den fulle og hele kontrollen, og norsk leverandør var et tidlig og ufravikelig krav fra vår side, sier han.

I UDIs systemer ligger det informasjon om nærmere 3,5 millioner mennesker. Denne omhandler alt fra opphold-søknader og arbeidstillatelser, til opplysninger om politisk aktivisme og religiøs tilhørighet. Dette er data som opptil flere nasjonalstater med autoritær tilbøyelighet svært gjerne vil ha tak i.

– Klarer vi ikke å beskytte dataene våre, kan det i ytterste konsekvens få følger for liv og helse. Det er naturligvis helt uakseptabelt. SOC-anskaffelsen blir et ekstra sikkerhetslag i vårt cyberdomene. Samtidig vil vi bruke informasjon som fanges opp herfra i våre løpende vurderinger av trusselbildet vårt, sier Barø.

Powered by Labrador CMS