Statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde er med når NorSIS lanserer datasikkerhetskurs for seniorer i dag (foto: Justis- og beredskapsdepartementet).
Statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde er med når NorSIS lanserer datasikkerhetskurs for seniorer i dag (foto: Justis- og beredskapsdepartementet).

Tybring-Gjedde åpner nytt datasikkerhets-tilbud for eldre

NorSIS tar Regjeringen Solberg på alvor og lanserer nettbasert kurs i datasikkerhet for seniorer. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltar på dagens lansering.

Publisert Sist oppdatert

Det nettbaserte datasikkehetskurset er gratis, og skal være en bidragsyter med kunnskap til seniordelen av det norske folk om hva de skal se etter for ikke å gjøre feil på nettet.

En av grunnene til at Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) setter i gang kurset, er Regjeringen Solbergs oppfordring om å holde tritt med den økende digitaliseringen i det norske samfunnet.

– Det kan i mange tilfeller være ekstra utfordrende å holde seg oppdatert for seniorer som ikke har vært med på de siste ti-årenes IT-utvikling, poengterer NorSIS.

For å unngå «stammespråk-fella» har NorSIS i samarbeid med Seniornett forenklet vokabularet som brukes i kurset.

I tillegg til at samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltar på dagens lansering, vil NorSis-direktør Peggy Sandbekken Heie informere om egen organisasjon og nettvett generelt, samt behovet for tilgang til råd og veiledning for befolkningen og næringsliv i SMB-segmentet. Seniorrådgiverne Olav Sønsteby og Ivar Kjærem vil dessuten informere om seniorkurset som har fått navnet Informasjonssikkerhet for seniorer.