En mann er dømt til fengsel for å ha skallet ned en vekter på Oslo Sentralstasjon (foto: Even Rise).
En mann er dømt til fengsel for å ha skallet ned en vekter på Oslo Sentralstasjon (foto: Even Rise).

Tingrettsdom: – Kritisk til vekteres «uhjemlede voldsbruk»

Oslo tingrett ser det som skjerpende at tiltalte skallet ned en vekter som var på jobb, men kritiserer samtidig vekternes «uhjemlede voldsbruk» mot gjerningsmannen etterpå: – Overvåkingsbilder viser at tiltalte blant annet blir slått med cirka ti slag av to vektere.

Publisert Sist oppdatert

Det var i slutten av august i fjor at en vekter på Oslo Sentralstasjon ba en person om å avstå fra å drikke øl. Tiltalte skal da ha reagert på måten hans øldrikkende kamerat ble tilsnakket på.

Hendelsesforløpet videre er for Oslo tingrett noe uklart.

Tiltalte hevder at han hele tiden var rolig og at vekteren tok et grep om nakken hans, men dette fremstår ikke som troverdig for dommerne. De slår derimot fast at tiltaltes intense gestikulering, som vises på en filmen fra et sikkerhetskamera, bekrefter det motsatte.

Da situasjonen ikke roet seg, og tiltalte ikke fulgte vekternes anmodning om å fjerne seg, valgte sistnevnte å ta tiltalte i armene og føre ham ut. Det var, ifølge dommen, da han skallet ned den ene av vekterne.

– Springskallen traff åpenbart vekteren i hodet med stor kraft, og han falt i bakken som følge av voldsutøvelsen. Vold mot hodet har generelt et stort skadepotensial. Skallingen kunne derfor fått langt mer alvorlige konsekvenser enn det som faktisk materialiserte seg her, heter det i dommen.

Påtalemyndigheten mener at vekteren begynte å blø i munnen eller på leppene som følge av at tiltalte skallet ham. Da det ikke vises noe blod på bildene fra ulike sikkerhetskameraer før partene befinner seg inne på det retten omtaler som et vaktrom, mener tingretten at blodet like gjerne kom under basketaket som oppsto der.

Også på vaktrommet er det sikkerhetskameraer, nog bilder fra disse viser at vekteren ble tildelt minst ett slag i ansiktet under basketaket.

– Retten anser basketaket i vaktrommet som en fortsettelse av voldsutøvelsen i avgangshallen. På bakgrunn av videobildene er retten av den oppfatning at vekterens tilsynelatende umotiverte dytt mot tiltaltes skulder – som synes å eskalere situasjonen inne på vaktrommet – fremstår som en gjengjeldelseshandling, heter det i dommen.

Situasjonen ble etter hvert så amper at vekterne ikke så noen annen løsning enn å sette tiltalte i håndjern og ta på ham spyttemaske.

Bilder tatt av tiltalte i arresten, tatt kort tid etter pågripelsen, viser omfattende hevelser og bloduttredelser omkring øynene, i bakhodet, på overarmen og på rygg/skulder.

Tilståelsen som tiltalte kom med allerede morgenen etter er bare minimalt hensyntatt. Dette fordi saken ville latt seg oppklare uansett så lenge det finnes videobilder.

– Retten har lagt langt større vekt på den uhjemlede voldsbruk tiltalte ble utsatt for av vekterne på vaktrommet umiddelbart etter at han ble ført bort fra avgangshallen. Overvåkingsbildene viser at tiltalte blant annet blir slått omkring ti ganger av ulike vektere. To til fire av disse slagene påføres ham av vekteren som han først skallet ned, og treffer tiltaltes overkropp. Etter rettens syn vil det blant annet på denne bakgrunn stride mot straffens formål å gi tiltalte en fullt ut ubetinget straff, heter det i dommen.

Påtalemyndigheten påsto en straff på 90 dager ubetinget fengsel.

Det er i straffeskjerpende retning tatt hensyn til at angrepet at tiltaltes voldsutøvelse skjedde på et sterkt trafikkert sted, og at offeret er en vekter.

Oslo tingrett har, under noe tvil, kommet til at straffen stadfestes til fengsel i 45 dager – og at 30 dager av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.

– Vi har ikke sett dommen før nå, og har derfor ikke hatt tid til å studere innholdet. Av den grunn må vi foreløpig støtte oss på rapporten vi har fått om hendelsen fra vekterne, samt den grundige etterforskningen som politiet har gjennomført, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas hvor vekteren jobber.

Det har ikke lykkes Aktuell Sikkerhet å få tak i politiadvokaten som aktorerte saken i tingretten. Domfeltes forsvarer har ikke svart på vår henvendelse.