Politiinspektør Richard Røed karakteriserer tiltalen mot mannen fra sikkerhetsbransjen som svært alvorlig (foto: Innlandet politidistrikt).
Politiinspektør Richard Røed karakteriserer tiltalen mot mannen fra sikkerhetsbransjen som svært alvorlig (foto: Innlandet politidistrikt).

Tiltalt for økonomisk kriminalitet i seks vakt- og sikkerhetsselskaper

– Innehaveren av flere vakt- og sikkerhetsrelaterte selskaper har unnlatt å føre regnskap for en omsetning på over 18 millioner kroner. Det hevder påtalemyndigheten, som også har tiltalt mannen for store skatte- og avgiftsunndragelser, samt underslag.

Publisert

Flere av mannens kolleger gjennom mange år er stevnet som vitner under hovedforhandlingen som tingretten har satt av hele fire dager til.

– Dette er en svært alvorlig sak. I flere tilfeller er det fra tiltaltes side blitt brukt stråmenn for å oppnå egen vinning, mens han selv har operert i kulissene som den reelle daglige leder og innehaver – uten at navnet hans var registrert i offentlige registre. Det er snakk om store beløp, og forholdene har skjedd gjentakende over lang tid, sier politiinspektør Richard Røed i Innlandet politidistrikts øko-team.

Advokat Tore M. Famestad, som forsvarer mannen, ønsker ikke å kommentere saken utover at tiltalte erkjenner straffskyld for deler av de forhold som han er tiltalt for.

Den manglende regnskapsførselen gjelder for seks vakt- og sikkerhetsrelaterte selskaper, hvorav to av forholdene skriver seg tilbake til tiden forut for konkursåpning i 2014. I 2017 ble det åpnet konkurs i ytterligere tre selskaper som politiet mener det ikke er ført ordentlig regnskap for. I det siste selskapet tiltalte beskyldes for manglende regnskapsførsel i, hevdes det at lovbruddene skjedde helt frem til januar for ett år siden.

Beregnet omsetning som ikke er bokført i disse fire selskapene passerer ifølge påtalemyndigheten 18 millioner kroner.

Videre er mannen tiltalt for å ha unndratt 2,2 millioner kroner i merverdiavgift. Han må også svare for ikke å ha opplyst til skattemyndighetene om egen inntekt på nesten 2,8 millioner kroner, samt for å ha underslått en million kroner fra to selskaper.

Skattekrimenheten i Skatt Øst har bistått politiet i etterforskningen. Under hovedforhandlingen vil en av deres spesialrevisorer vitne. Skatt Øst stiller også med en bistandsrevisor som skal følge hele rettssaken. Vedkommende vil etter den øvrige vitneførselen avgi forklaring om tallstørrelsene i tiltalebeslutningen.

Påtalemyndigheten tar forbehold om at de vil legge ned påstand om inndragning.

Aktuell Sikkerhet har vært i kontakt med tiltalte. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Hvorfor er ikke denne saken ført for retten tidligere – all den tid flere forhold skjedde så langt tilbake som i 2014?

– Det har ikke vært mulig å avslutte saken før nå, da det hele tiden har dukket opp nye selskaper og nye straffbare forhold. De siste forholdene skjedde i 2019, sier politiinspektør Richard Røed.

Powered by Labrador CMS