Tillater begrenset Nokas-oppkjøp

Konkurransetilsynet tillater Sector å kjøpe maksimalt 25 prosent av Nokas, og ikke 49,99 prosent slik som ønsket i forbindelse med Avarn-handelen. Når det gjelder Nokas Small Systems, sier Konkurransetilsynet nei til overtakelse.

Publisert

Det er første gang Konkurransetilsynet griper inn mot et minoritetserverv etter innføring av ny konkurranselov i 2004.

Aktuell Sikkerhet omtalte tidlig i fjor sommer avtalen om at Nokas skulle overta virksomheten til Sector-eide Avarn Security i Sverige og Finland. Oppgjøret var planlagt å skje i form av 49,99 prosent Nokas-aksjer, samt overførsel av alarmkunder i SMB- og privatmarkedet fra Nokas til Sector Alarm. En gjennomføring av handelen vil ifølge konsernsjef Heine Wang føre til at Nokas får en årsomsetning på cirka åtte milliarder kroner og cirka 17.000 ansatte.

I august i fjor ble partene pålagt meldeplikt for handelen av Konkurransetilsynet. Etter å ha mottatt og gjennomgått meldingen, fant Konkurransetilsynet fortsatt grunn til bekymring fordi de fryktet at handelen kunne hindre effektiv konkurranse. Argumentet var blant annet Konkurransetilsynets oppfatning om at SMB- og boligalarmmarkedet ville bli stående igjen med to store aktører; Sector og Verisure.

– Selv om Nokas er en liten aktør i dette markedet i dag, er de viktige for konkurransen. Videre vil Sector, med sitt planlagte eierskap i Nokas, kunne utøve en innflytelse på selskapets virksomhet og adferd overfor nevnte alarmmarked, uttalte fungerende avdelingsdirektør Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet til Aktuell Sikkerhet i januar.

Vi er glade for den beslutningen Konkurransetilsynet har tatt. Forutsetningen for avtalen mellom Avarn og Nokas er nå klarlagt, noe som betyr at vi kan jobbe videre, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

Med utgangspunkt i avhjelpende tiltak som Sector og Nokas har kommet med i perioden siden i fjor sommer, har Konkurransetilsynet nå fattet vedtak i saken – og gitt ut denne offentlige meldingen som gjengis i sin helhet her:

Konkurransetilsynet godkjenner Sectors kjøp av aksjer i Nokas, under forutsetning av at eierandelen ikke overstiger 25 prosent, og at Sector ikke gjennomfører kjøpet av Nokas Small Systems. Eierandelen er betydelig lavere enn det Sector først ønsket å kjøpe.

Sector ønsket i utgangspunktet å kjøpe 49,99 prosent av Nokas-konsernet, samt Nokas Small Systems. Small Systems er Nokas sin virksomhet innenfor salg av alarmer til boliger og små bedrifter.

– Årsaken til at Konkurransetilsynet griper inn mot oppkjøpet er at det i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for alarmsystemer til boliger og små bedrifter, sier fungerende avdelingsdirektør Marita Skjæveland.

Konkurransetilsynets vedtak ble sendt til partene i dag.

Får ikke gjennomføre oppkjøpet av Nokas Small Systems
Både Sector og Nokas tilbyr alarmer til boliger og små bedrifter.

– Dersom oppkjøpet hadde blitt gjennomført som opprinnelig planlagt, ville det ført til konsentrasjonsøkning i et allerede konsentrert marked. Det kunne ført til høyere priser og dårligere kvalitet for alarmkunder, sier fungerende avdelingsdirektør Marita Skjæveland.

Det er to store aktører i det aktuelle markedet: Sector og Verisure. Konkurransetilsynets saksbehandling viser at Nokas er nummer tre i dette markedet, og selskapet er derfor en viktig aktør for å sikre best mulig konkurranse fremover.

– Nokas er i vekst i alarmmarkedet. Til tross for at de er en betydelig mindre aktør enn de to største, utøver de et viktig konkurransepress i et marked der vi allerede er bekymret for konkurransen, sier prosjektleder Trygve Eiken, som legger til at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg i markedet.

Første inngrep mot minoritetserverv
Sector sitt ønske om kjøp av 49,99 prosent av aksjene i Nokas-konsernet er et minoritetserverv. Dette kjøpet ville ikke gitt Sector kontroll over selskapet, men det er likevel Konkurransetilsynets vurdering at aksjeposten ville gitt Sector mulighet og insentiv til å påvirke Nokas sin strategiske tilpasning i markedet.

– Sector sin aksjepost i Nokas ville begrenset konkurransen mellom de to selskapene. Det er viktig for konkurransen i dette markedet at Nokas fritt får fortsette som en utfordrer ved å aktivt tilby alarmtjenester til boliger og små bedrifter, sier Eiken.

Partene har kommet med avhjelpende tiltak som blant annet innebærer å redusere aksjeposten i Nokas til 25 prosent og å ikke gjennomføre kjøpet av Nokas Small Systems.

Det er første gang Konkurransetilsynet griper inn mot et minoritetserverv etter innføring av ny konkurranselov i 2004.

Tilsynets vedtak kan klages inn til Konkurranseklagenemda.