Helse Stavanger HF har bestemt seg for hvem de blant andre ønsker at skal levere adgangskontroll til det nye sykehuset (illustrasjonsfoto: SUS2023/Nordic Office of Architects).
Helse Stavanger HF har bestemt seg for hvem de blant andre ønsker at skal levere adgangskontroll til det nye sykehuset (illustrasjonsfoto: SUS2023/Nordic Office of Architects).

SUS2023 har valgt sikkerhetsleverandør

Helse Stavanger HF har bestemt seg for hvem de ønsker som leverandør av sikringsanlegg til det nye sykehuset i Stavanger. Fire leverandører kjempet om den prestisjefulle SUS2023-kontrakten.

Publisert

Kontrakten har en totalverdi på tett oppunder 20 millioner kroner.

De fire tilbyderne er Bravida Norge, Nokas, Oneco Technologies og Stanley Security. Dersom det ikke kommer inn klager på Helse Stavangers avgjørelse innen klokka 12.00 torsdag, vil vinneren bli innkalt til møte for signering av kontrakten.

– Tilbudet fra Stanley Security er vurdert som det beste tilbudet i forhold til tildelingskriteriene; pris, kvalitet på tilbudt løsning og utstyr og nøkkelpersonell. Helse Stavanger HF har derfor til hensikt å inngå kontrakt med denne leverandøren, skriver de i tildelingsbrev som er sendt til aktørene.

I tillegg til de ovenfornevnte leverandørene, søkte i utgangspunktet også Certego, Securitas og Sinus Elektro om prekvalifisering da anbudskonkurransen ble utlyst.

Securitas og Certego oppfylte kravene, men leverte ikke tilbud. Sinus Elektro ble ikke prekvalifisert.

Entreprisen som Stanley Security foreløpig har vunnet går under betegnelsen «K5402 Sikringsanlegg».

– Denne omfatter levering og montasje av utstyr og kursopplegg for adgangskontroll (AAK), innbruddsalarm (AIA), overfallsalarm og TV-overvåkingsanlegg (TVO). I tillegg skal det leveres et felles administrasjons- og presentasjonssystem for sikringsanleggene, skriver prosjektleder for anskaffelser til SUS2023, Christin Vik Eliassen i en epost til Aktuell Sikkerhet.

Tildelingskriteriene fra Helse Stavanger vektes slik: 75 prosent på pris, 10 prosent på kvalitet på tilbudt løsning og utstyr og 15 prosent på nøkkelpersonell.

I tildelingsbrevet kommer det frem at prisen fra Stanley Security er på 19.216.057 kroner. Oneco sitt pristilbud er 36.000 kroner billigere, mens Nokas topper anbudsrunden med en pris på 20.546.368 kroner. Tilbudet fra Bravida er på 19.792.415 kroner. Alle prisene er oppgitt uten merverdiavgift.

Når det gjelder kvalitet på tilbudt løsning og utstyr, kom Bravida på en annen plass, mens Oneco og Nokas ble tildelt henholdsvis tredje og fjerde plass.

– Oppdragsgiver vurderer at alle tilbyderne leverer gode kvaliteter og gjennomarbeidede løsninger. Men Stanley Security sine beskrevne kvaliteter og løsninger vurderes som noe bedre enn hos de øvrige. Det vises blant annet til at adgangskontrollanlegget på dagens sykehus kan integreres i toppsystemet uten behov for nytt utstyr. Dette vil forenkle driften og gi bedre situasjonsforståelse, samtidig som det vil kunne redusere driftskostnadene. Videre har Stanley Security tilbudt høyeste versjonsnivå av VMS-systemet som innebærer en rekke ekstrafunksjoner utover minimumskrav i teknisk beskrivelse. Ettersom det finnes flere forhandlere av både toppsystemer og VMS-systemer, betyr det at Helse Stavanger HF ikke binder seg til en leverandør – og derfor kan konkurranseutsette service og vedlikehold av systemet på et senere stadium, heter det i tildelingsbrevet.

På spørsmål om hvilket toppsystem Stanley Security tilbyr, anser Christin Vik Eliassen dette foreløpig som en forretningshemmelighet, og viser derfor til offentlighetsloven som forklaring på at hun ikke vil si noe om den aktuelle løsningen.

Helse Stavanger gir Bravida Norge beste score på nøkkelpersonene de tilbyr til rollene som prosjektleder, byggeplassleder og prosjekteringsleder. Stanley Security, Nokas og Oneco er rangert i denne nevnte rekkefølge etter Bravida.

Totalrangeringen fra Helse Stavanger HF i kontraktstildelingen «K5402 Sikringsanlegg», er Bravida Norge nummer to, Oneco Technologies nummer tre og Nokas nummer fire etter Stanley Security.

Det har ikke lykkes Aktuell Sikkerhet å få noen kommentar fra Stanley Security.

Første byggetrinn for det nye sykehuset på Ullandhaug i Stavanger skal stå klart i 2023. En av de nærmeste naboene til det 100.000 kvadratmeter store sykehuset er Universitetet i Stavanger. Den totale kostnadsrammen er nærmere ti milliarder kroner.

Helse Stavanger illustrerer sykehusets størrelse på 100.000 kvadratmeter med at det blir større enn til sammen 14 fotballbaner. Til sammenligning er Sykehuset i Østfold på 85.000 kvadratmeter.

Powered by Labrador CMS