En kvinne er dømt til fengsel etter vold mot vekter (illustrasjonsfoto: Even Rise).
En kvinne er dømt til fengsel etter vold mot vekter (illustrasjonsfoto: Even Rise).

Slo vekter til blods

Da den unge kvinnen ble nektet adgang til utestedet kvitterte hun med å slå to vektere i ansiktet. Kvinnen er også funnet skyldig i vold mot polititjenestemenn.

Publisert

Det var i mars at kvinnen, som er i 20-årsalderen, skulle besøke et utested i en by på Østlandet. Da hun møtte i Hedmarken tingrett forleden, husket hun at hun ble nektet adgang – og at hun våknet opp i arresten neste morgen. Perioden mellom husker hun ikke noe fra.

I vitneforklaringer under hovedforhandlingen kom det frem at kvinnen ble nektet adgang på grunn av beruselse. Etter først å ha blitt avvist en gang, forsøkte kvinnen gjentatte ganger å komme inn, men ble fortsatt nektet. Ved et av de senere forsøkene slo hun en av vekterne på stedet, som var i tjeneste som ordensvakt, i ansiktet. Det gjorde at sistnevnte begynte å blø.

Han som ble slått fikk raskt bistand fra to andre vektere. Den ene av dem ble slått og klort i ansiktet. I et basketak der kvinnen ble forsøkt holdt nede, forsøkte hun å slå, sparke og bite mens hun kom med ulike skjellsord.

Polititjenestemenn som ankom kjørte kvinnen til arresten. Også mot flere av disse var hun utagerende både fysisk og verbalt.

Hedmarken tingrett har dømt kvinnen til fengsel i 21 dager. Det er i straffeutmålingen, ut fra hva som kommer frem i dommen, ikke hensyntatt at vekterne var på jobb da de ble utsatt for hendelsen. I flere tilsvarende saker de siste årene er det sett på som straffeskjerpende å utøve vold mot vektere og ordensvakter i tjeneste.

I saken fra Hedmarken tingrett er det imidlertid sett på som straffeskjerpende at det var polititjenestemenn hun angrep, noe som medførte ubetinget fengselsstraff og ikke betinget.

Powered by Labrador CMS