Oslo tingrett har dømt en mann som slo og truet vektere til fengsel i 30 dager (illustrasjonsfoto: Even Rise).
Oslo tingrett har dømt en mann som slo og truet vektere til fengsel i 30 dager (illustrasjonsfoto: Even Rise).

Slo og truet vektere - må i fengsel

En mann i slutten av 30-årene må sone 30 dager i fengsel etter at han med vold og trusler blandet seg inn da vektere utførte billettkontroll på 37-bussen i Oslo.

Publisert

Tre billettkontrollører fra Securitas satt i mars på en holdeplass i Geitmyrsveien og ventet på 37-bussen for å gjennomføre billettkontroll. Den nå domfelte mannen kom bort til dem og «slang med leppa». Da bussen kom, gikk de tre vekterne om bord gjennom hver sin inngang.

Domfelte gikk også om bord – med sin gyldige billett.

I forbindelse med at en annen passasjer skulle ilegges gebyr for manglende billett, oppsøkte domfelte situasjonen. Ifølge dommen fra Oslo tingrett var han truende, kom med ukvemsord og sa blant annet at han skulle banke og slå en av vekterne.

– Det ble besluttet at bussen skulle stanse og at tiltalte skulle tas ut av bussen. Da tiltalte ble fulgt ut, skal han ha snudd seg og slått et knyttneveslag som traff den ene vekteren i ansiktet. To av vekterne la han da i bakken på utsiden av bussen, heter det i dommen.

Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at knyttneveslaget som traff vekteren i ansiktet var ment for å påvirke vekterens jobb som billettkontrollør. I tillegg til at dette gjorde ham skyldig i brudd på straffelovens paragraf 286 som omhandler særskilt utsatte yrkesgrupper, har tingretten også dømt ham for vold mot vekteren som privatperson.

Retten dømmer også mannen for å ha kommet med trusler i hensikt å påvirke en av de andre vekternes jobb som billettkontrollør, samt for trusler mot denne vekteren som privatperson.

Under hovedforhandlingen kom det frem at den nå domfelte mannen var svært beruset den aktuelle kvelden, men at han ved selvpåført rus skal dømmes som om han var edru. Mannen, som erkjente straffskyld for alle tiltalepunktene, ble i 2016 dømt for grov kroppskrenkelse. Det poengterer retten at kan tyde på at voldsutøvelsen ikke er en engangsforetakelse.

– Det klare utgangspunkt er at straffen for vold mot særskilte utsatte yrkesutøvere som omfattes av straffelovens paragraf 286 skal fastsettes til ubetinget fengsel, heter det i dommen – hvor retten påpeker at de i ikke finner spesielle forhold som forsvarer å fravike dette prinsippet.

I en helhetsvurdering har tingretten sett på mannens tilståelse og beklagelse som et formildende moment, men utover det er det ikke gitt noen strafferabatt. Heller ikke som følge av en vurdering gjort av vekternes håndtering av mannen:

– Selv om tiltalte nok ble lagt hardt i bakken i etterkant av sitt slag for at kontrollørene skulle få kontroll på ham, er det ikke tilstrekkelig bevist at de gikk utover hva som anses som nødvendig maktbruk for å få kontroll på mannen denne natten. Det er på det rene at tiltalte fikk skrubbsår i ansiktet, og etter egne opplysninger blåmerke på ryggen. Det fremkommer imidlertid ikke at tiltalte umiddelbart etter hendelsen var plaget med uttalt smerte og ubehag. Etter rettens vurdering må særlig de allmennpreventive være styrende for reaksjonsvalget, og vi lander på at en ubetinget fengselsstraff skal ilegges, slår tingretten fast i dommen.

Utover en straff på 30 dagers fengsel slipper mannen både saksomkostninger og oppreisning til de fornærmede.