Arbeidet med å sette opp gjerde for å sikre reinsdyr langs Nordlandsbanen er i full gang.
Arbeidet med å sette opp gjerde for å sikre reinsdyr langs Nordlandsbanen er i full gang.

Sikrer reinsdyr for 37,5 millioner kroner

Arbeidet med å sikre 55 kilometer skinnegang mot reinsdyr langs Nordlandsbanen er i full gang. Viltgjerdet, som koster mer enn en halv million kroner per kilometer, skal stå ferdig på nærmere halvparten av strekning i god tid før vinteren setter inn.

Publisert

Det var i fjor vinter at flere enn 100 reinsdyr, i løpet av få dager, ble påkjørt og drept av tog på Nordlandsbanen. Totalt sett på Nordlandsbanen ble 2.000 reinsdyr påkjørt i perioden 2013 til 2016.

Oppsettingen av det etterlengtede viltgjerdet, som er godt i gang, foregår mellom Skog og Kvalfors bru.

– Vi er stolte over at Garda Sikring vant anbudskonkurransen og dermed ble tildelt jobben av Bane NOR. Dette er et oppdrag som ikke bare sikrer sysselsetting, men som også er viktig for hele organisasjonen vår. Av selskapene i Garda Sikring er Garda Sikring Midt-Norge og Røa Gjerdefabrikk involvert i gjennomføringen. I tillegg er konsernadministrasjonen engasjert, sier Erik Lauritzen.

Garda Sikring AS består av Røa Gjerdefabrikk AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Systemsikring AS, Håland og Karlson AS, Solheim Gjerdenett AS, Garda Anleggsikring AS, Garda Sikring Midt-Norge AS, Trygg Vei AS og Hydrea AS.

– Konsernmodellen Garda Sikring AS er relativt ny, og gjerdesikringen av Nordlandsbanen er et oppdrag der vi nyttiggjør oss ressurser fra flere av konsernets selskaper. Et av målene med konsernmodellen er fellesskapet som gjør oss sterkere i konkurranser om større jobber - slik som i dette tilfellet. Vi er blant de ledende innen vei-, anlegg- og områdesikring i Norge, og disponerer til enhver tid ett hundre gjerdemontører og prosjektledere, sier Lauritzen.

Åtte til ti mann fra Garda Sikring vil jobbe med de første 18 kilometerne av viltgjerdet som skal stå ferdig innen utgangen av november.

18 kilometer viltgjerde tilsvarer rutenetting og cirka 7.500 stolper. Arbeidet vil, så fort været tillater det, starte igjen til våren.

– I det videre arbeidet må vi blant annet bore i flere kilometer med fjell. Dersom vinteren blir tørr og mild kan dette arbeidet forhåpentligvis fortsette gjennom vinteren, sier han.

Når gjerdearbeidet på Helgeland er sluttført, har Bane NOR som mål også å gjerde inn skinnegang på Saltfjellet.