John Ommund Syvertsen er utbyggingssjef Forsvarsbygg ved nye Evenes flystasjon (foto: Forsvarsbygg).
John Ommund Syvertsen er utbyggingssjef Forsvarsbygg ved nye Evenes flystasjon (foto: Forsvarsbygg).

Sikrer Evenes flystasjon

75 prosent pris og 25 prosent kvalitet ble lagt til grunn da Forsvarsbygg valgte leverandør til beskyttelse og sikring av Evenes flystasjon.

Publisert

Verdien på generalentreprisen, som omfatter gjerde og master - samt bygging av 12 kilometer vei, er 156 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer utgjør arbeidet med veien absolutt størsteeparten av den prisen Forsvarsbygg må betale.

– Til arbeidet med gjerdet og mastene har vi valgt Foraas Områdesikring AS som underleverandør. De vant i konkurranse med Garda Sikring, sier Frank Eriksen.

Han er daglig leder i AF-selskapet Målselv Maskin & Transport AS. Det er dette firmaet som har sikret seg kontrakten med Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg skriver følgende i en pressemelding:

– Det skal settes opp et nytt hovedgjerde (perimeter) med overvåkning rundt flystasjonen og rullebanen på Evenes. Det gamle gjerdet skal fjernes, og ny beskyttelse og sikring skal på plass.

Arbeidet starter opp i løpet av oktober og skal overleveres Forsvarsbygg sommeren 2021.

– Aktiviteten på nye Evenes flystasjon er hektisk nå i høst. Kontrakten med Målselv Maskin & Transport er viktig for raskt å komme i gang med arbeidet. Sikring av flyplassen med nytt gjerde, vei og overvåking må på plass med tanke på den aktiviteten som kommer til Evenes, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen.

Forsvarsbygg skriver videre at arbeidet vil foregå i et sårbart naturområde. Entreprenøren er særskilt gjort oppmerksom på i oppdraget at massene som graves opp skal gjenbrukes og at naturen skal ivaretas best mulig. Blant annet skal deler av det eksisterende gjerdet ikke erstattes.

Målselv Maskin & Transport AS har levert store oppdrag til Forsvarsbygg tidligere og kjenner Foraas Områdesikring godt gjennom tidligere prosjekter.

– Dette er den største enkeltkontrakten som Målselv Maskin & Transport AS har inngått. Vi har god erfaring og samarbeid med Forsvarsbygg på store anleggskontrakter, sier Frank Eriksen.

Powered by Labrador CMS