50 millioner kroner må kuttes i Securias. Ledere og funksjonærer over hele landet vil bli berørt.
50 millioner kroner må kuttes i Securias. Ledere og funksjonærer over hele landet vil bli berørt.

Securitas må kutte kostnader: 50 millioner kroner

Ledelsen i Securitas Norge har fått styrets godkjennelse til å gjennomføre nedbemanning for å nå målet om å kutte kostnader tilsvarende 50 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Leder- og funksjonærstillinger over hele landet blir berørt når Securitas nå kutter kostnadene sine med 50 millioner kroner. Administrerende direktør Martin Holmen sier i en pressemelding at det er helt nødvendig å endre organisasjonen for å tilpasse seg markedet.

Vi har i noen år vært rigget for en vekst av manuelle tjenester som har vist seg å ikke komme, sier Holmen.

At Securitas mister en omfattende avtale med Coor fra 1. juli, er med på å forklare situasjonen selskapet er i. Aktuell Sikkerhet har tidligere skrevet at Nokas gikk av med seieren i konkurransen om Coor-avtalen som omfatter sikkerhetsleveranser til Equinor. Avtalen er etter det Aktuell Sikkerhet erfarer verdt cirka 100 millioner kroner årlig. Den involverer cirka 200 vektere som inkluderes i en virksomhetsoverdragelse når Nokas overtar.

Denne pressemeldingen, som gjengis i sin helhet, er lagt ut på Securitas sin nettside i dag:

Securitas varsler omstilling av virksomheten for å øke konkurransekraften og opprettholde sin sterke markedsposisjon. Ny og slankere struktur vil gi spesialiserte og adskilte salgs- og driftsfunksjoner for å sikre kompetanse i et stadig mer spesialisert marked. Kostnadene skal reduseres med omkring 50 millioner kroner og ledere og funksjonærer over hele landet vil bli berørt.

Markedet for manuelle tjenester er sterkt redusert siden 2015 og Securitas AS har mistet en omfattende avtale for Coor fra 1.7.2019, som berører aktivitetsnivået ved nær alle Securitas AS sine lokasjoner her i landet.

- Det er helt nødvendig å endre organisasjonen for å tilpasse oss markedet. Vi har i noen år vært rigget for en vekst av manuelle tjenester som har vist seg og ikke komme. Utbredelse av teknologi har sammen med bortfall av viktige kundeavtaler gitt oss overflødige administrasjonsressurser. Nå må vi sikre konkurransekraften slik at vi kan fortsette å vinne nye oppdrag, sier administrerende direktør Martin Holmen i Securitas.

Securitas vil spesialisere drift og salg for å være best mulig tilpasset dagens og fremtidens marked. Driftsorganisasjonen skal ivareta forvaltning av eksisterende kunder, og salgsorganisasjonen skal fokuserer på utvikling og salg.

Ingen vektere blir direkte berørt av omstillingen og nedbemanningen som varsles. De berørte personene er knyttet til leder- og funksjonærstillinger over hele Norge. Når det gjelder vektere som er tilknyttet Coor- (Equinor) avtalen blir det gjennomført en virksomhetsoverdragelse fra 1.7.2019.

Ledelsen i Securitas Norge har fått styrets godkjennelse for å gjennomføre nedbemanning for å nå målet om kostnadsbesparelser tilsvarende 50 millioner kroner.

God dialog er etablert med tillitsvalgte for arbeidstakerorganisasjonen Lederne, som organiserer medarbeidere i gruppene som vil bli berørt. Samtaler har pågått i noen uker. Formelle drøftelser er startet og vil bli gjennomført i tråd med gjeldende regelverk. De øvrige arbeidstakerorganisasjonene er også godt orientert om den nødvendige omstillingsprosessen. Ansatte har blitt orientert gjennom allmøte den 2. april. Omstillingsprosessen er planlagt gjennomført innen utgangen av juni.