Sector Alarm betaler gebyret på nesten en halv milliard kroner som Konkurransetilsynet har varslet (Arkivfoto: Even Rise).
Sector Alarm betaler gebyret på nesten en halv milliard kroner som Konkurransetilsynet har varslet (Arkivfoto: Even Rise).

Sector punger ut, mens Verisure er svært uenig med Konkurransetilsynet

Hvis Verisure og Sector Alarm gjennom flere år var enige om å dele markedet seg imellom, så er de to alarmselskapene på ingen måte forlikte i dag: Sector Alarm har nemlig bestemt seg for å betale gebyret på nesten en halv milliard kroner, mens Verisure fortsatt poengterer at de er uenig med Konkurransetilsynet.

Publisert

– Vi er svært uenige i Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, sier PR-ansvarlig Glenn Ø. Støldal i Verisure AS.

– Vi vedtar gebyret raskt for å gjenopprette tilliten, sier administrerende direktør Kim Grove-Knutsen i Sector Alarm AS.

Aktuell Sikkerhet skrev mandag at Sector Alarm AS og Verisure var varslet om at begge selskapene vil bli ilagt store gebyrer for ulovlig markedssamarbeid. Tilsvarsmuligheten var satt til september.

Konkurransetilsynet mener passende straff for Verisure AS er et gebyr på 784 millioner kroner, mens størrelsen på Sector Alarm ble satt til 424,8 millioner kroner. Ulikheten i gebyrstørrelsen skyldes at foretakene har ulik omsetning.

Konkurransetilsynet mener at markedssamarbeidet mellom de to selskapene har skjedd ved at de i stedet for å konkurrere om å skaffe flest mulig kunder, heller har fordelt kunder i det norske boligmarkedet mellom seg. Både Verisure og Sector opplevde rassia i sine lokaler, såkalt bevissikring fra Konkurransetilsynet i juni 2017. Materialet som da ble beslaglagt, samt oppfølgende etterforskning, har ført til Konkurransetilsynets reaksjon som ble varslet etter ganske nøyaktig to års arbeid.

– Etterrettelighet er en av Sector Alarms viktigste verdier. I denne saken har det blitt stilt spørsmål ved om vi har levd opp til våre verdier. Det er viktig at våre kunder har tillit til oss og at de vet hva vi står for. Vi vedtar derfor gebyret raskt for å gjenopprette tilliten. Ved å legge saken bak oss på et tidlig tidspunkt, kan vi fokusere kreftene på fullt ut å levere en best mulig tjeneste til våre kunder, sier administrerende direktør i Sector Alarm AS, Kim Grove-Knutsen.

Selv om Sector Alarm vedtar gebyret uten ytterligere protest, erkjennes ikke noe markedssamarbeid utover at de ser at noe av kontakten mellom selskapene kan forstås på en uheldig måte.

– Sector Alarm har vært opptatt av at bransjen skal opptre ryddig og redelig overfor kundene. Selskapet har derfor hatt fokus på å sikre at salgsmetodene som benyttes ved dørsalg er

etterrettelige. Dette har vært diskutert med Verisure i forbindelse med uheldige kundeopplevelser. Hensikten med dialogen har vært å bidra til at bransjen oppleves troverdig og seriøs. Etter å ha

gjennomgått tilsynets varsel, ser vi at noe av kontakten kan forstås på en uheldig måte, opplyser Grove-Knutsen, som mener konkurransen mellom alarmselskapene har vært hard.

Glenn Ø. Støldal i Verisure AS sier at de ikke kjenner hvilke vurderinger Sector Alarm har gjort for å komme frem til sin beslutning.

– Men vi noterer oss at de understreker at det det ikke har vært noe ulovlig samarbeid mellom selskapene. Vi har vært, og er fortsatt, av samme oppfatning, sier Glenn Ø. Støldal i Verisure AS.

– Konkurransen i det norske markedet har vært tøff i hele perioden som tilsynet har vurdert. Vi er svært uenige i Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, slår han fast.