Tre parter går sammen om arbeidet med dørmiljøene i ulike prosjekter. Fra venstre: Knut Willy Rydz Larsen (Certego), Øivind Ensrud (Hent), Kristoffer Lunde  (Multiconsult), Thor Henden (Multiconsult), Arild Sleire (Certego), Arnfinn Ring (Hent) og Jan Halvard Landbø (Certego). Foran i midten Øyvind Granberg (Certego) og Heidi Sparby (Certego) (foto: Privat).
Tre parter går sammen om arbeidet med dørmiljøene i ulike prosjekter. Fra venstre: Knut Willy Rydz Larsen (Certego), Øivind Ensrud (Hent), Kristoffer Lunde (Multiconsult), Thor Henden (Multiconsult), Arild Sleire (Certego), Arnfinn Ring (Hent) og Jan Halvard Landbø (Certego). Foran i midten Øyvind Granberg (Certego) og Heidi Sparby (Certego) (foto: Privat).

Samarbeid om dørmiljøer

En nylig flørt mellom Certego, Hent og Multiconsult bidrar til økt samarbeid og større effektivitet rundt selskapenes engasjement i dørmiljø-prosjekter.

Publisert

– Det vi setter i gang handler i hovedsak om dørmiljøer, og er faktisk ganske revolusjonerende i vår bransje. Hent og Multiconsult, og også vi selv, vil tjene på at Certego tar hånd om denne delen av prosjektene, sier markedssjef Knut Willy Rydz Larsen.

Det var Certego som åpnet døra på gløtt og inviterte til samtaler med entreprenøren Hent og prosjekterings- og rådgiverselskapet Multiconsult.

– Tema for møtet var standardisering, effektivisering og prosjektsamarbeid; i første omgang for dørmiljøer, sier Rydz Larsen. Han spesifiserer:

– Partene må med hvert sitt fag forsterke samarbeidet når det gjelder leveranser av dørmiljøer i større prosjekter. Vi ser i stor grad ofte fem eller flere leverandører i ett og samme dørmiljø, noe som ofte skaper utfordringer for alle parter. Gjennom standardisering av løsninger og grensesnitt, samt tydeligere forståelse for hvem som skal gjøre hva til hvilken tid, vil gjennomføringen bli mer effektiv og forutsigbar.

Certego høster ros fra de nevnte partnerne for måten de har tenkt å samarbeide på. Hent og Multiconsult er fra før inne i et samarbeid på andre områder enn dørmiljøer.

– Vi er blitt et trekløver som allerede jobber godt sammen, og samtlige av oss er overbeviste om at dette vil gi alle en bedre økonomi i prosjektgjennomføringen. Ved å la underleverandører innen dørmiljø ta hånd om lås, beslag, systemsylindere, automatikk, dørlukkere og adgangskontroll, vil fremdriften forbedres, sier Knut Willy Rydz Larsen – som poengterer at Certego, Hent og Multiconsult vil videreutvikle samarbeidet i flere samlinger i tiden som kommer.

Powered by Labrador CMS