Politiet velger Nokas

Blekket rakk nesten ikke å tørke etter signeringen på forrige stor-kontrakt, før Nokas på nytt er tildelt en leveranse verdt flere ti-talls millioner kroner årlig.

Publisert

Her kan du abonnere gratis på Aktuell Sikkerhets nyhetsbrev.

Tidligere i februar skrev vi at Nokas, som underleverandør for Coor, gjør comeback hos Equinor. Sikringen av 17 lokasjoner i Norge genererer, etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, en omsetning på mer enn 100 millioner kroner årlig de kommende årene.

Denne gangen er det Politiets fellestjenester som har tildelt Nokas levering av vektertjenester. Avtalen er på tre år, med mulighet for ett års forlengelse.

Avtalen omfatter lokasjonene til Oslo politidistrikt, Politiets utlendingsenhet, Namsfogden og Politihøgskolen. I tillegg er det mulighet for øvrige politidistrikter å benytte avtalen ved behov, opplyser Politiets fellestjenester.

Toma Security og Securitas var de to andre sikkerhetsselskapene som deltok i anbudskonkurransen, hvor pris ble vektet med 70 prosent og kvalitet ble vektet med 30 prosent.

Prisen som Toma Security opererer med i sitt tilbud ligger tett oppunder 35,5 millioner kroner årlig. Denne leverandøren var billigst, mens Securitas var dyrest.

I vurderingen av kvalitet er Nokas gitt karakteren ti, som er høyest oppnåelig. Hakk i hæl lå Securitas med 9,75. Toma Security fikk karakteren 5,92 på kvalitet. Sistnevnte leverer i dag vekter- og sikkerhetstjenester til flere av politiets lokasjoner, og fikk isolert sett full score på oppdragsforståelse.

Politiets fellestjenester skriver følgende i tildelingsbrevet til Nokas:

– Vi vil berømme Nokas AS for et meget ryddig, kvalitativt og lett forståelig tilbud som scorer høyt hos politiet. Pris trekker noe ned, men man forventer at den kvalitet som er beskrevet i tilbudet videreføres i de tjenestene som leveres.

I brevet som er sendt til Securitas i forbindelse med tildelingen, poengteres det også at deres tilbud er ryddig, kvalitativt og lett forståelig, og at det til slutt var den noe høyere prisen som gjør at tilbudet ikke når helt opp i konkurransen.

Karensperioden utløper førstkommende tirsdag formiddag, noe som betyr at de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage innen denne fristen.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt tildelingsbrevet fra politiet. Vi vil komme med en bredere redegjørelse så snart kontrakten er signert, kommenterer kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

Her kan du lese om avtalen med Coor om sikringstjenester til Equinor.