Politiinspektør Richard Røed påsto lang fengselsstraff for mannen i sikkerhetsbransjen. Advokat Tore M. Famestad (t.h.) er ikke enig. Dom i saken faller senere.
Politiinspektør Richard Røed påsto lang fengselsstraff for mannen i sikkerhetsbransjen. Advokat Tore M. Famestad (t.h.) er ikke enig. Dom i saken faller senere.

Påsto lang fengselsstraff for økonomisk kriminalitet

– Flere års fengselsstraff. Det er påstanden fra påtalemyndigheten mot mannen som er tiltalt for omfattende og alvorlig økonomisk kriminalitet i vakt- og sikkerhetsbransjen.

Publisert

Gjennom tre dager sist uke satt en mann i slutten av 40-årene på tiltalebenken i Hedmarken tingrett. Statsadvokatene i Hedmark og Oppland har tiltalt ham for på ulovlig måte å ha tilegnet seg penger gjennom blant annet unndragelse av merverdiavgift, skatt og underslag. Deler av tiltalebeslutningen erkjenner han straffskyld for.

Det er snakk om seks selskaper han skal ha vært involvert i, men når det gjelder flere av dem har han ikke stått oppført i offentlige registre. Påtalemyndigheten mener han har hatt reell innflytelse i alle. Selv benekter han dette.

Aktuell Sikkerhet har tidligere omtalt tiltalebeslutningen mot mannen. Denne ble skjerpet i forbindelse med hovedforhandlingen, og omfatter nå manglende bokføring av en omsetning på cirka 18 millioner kroner, unndragelse av cirka 2,5 millioner kroner i merverdiavgift, manglende oppføring av 2,8 millioner kroner i inntekt i egen selvangivelse og underslag på cirka én million kroner.

Enkelte forhold strekker seg tilbake til tiden forut for en konkursåpning i deler av virksomheten hans i 2014, en konkurs som førte til at han ble ilagt konkurskarantene. De siste forholdene som tiltalebeslutningen omfatter, skjedde så sent som for cirka ett år siden.

Det er ført en rekke vitner under rettssaken, blant annet personer som har bistått med å endevende og revidere pengestrømmen i selskapene som er involvert i saken. Tidligere ansatte har også forklart seg for retten. Flere av dem ble av tiltalte, i ettertid av at de jobbet for og med ham, hjulpet i gang med egne selskaper. Disse selskapene mener aktor, politiinspektør Richard Røed fra Innlandet politidistrikt, at tiltalte hadde reell kontroll over.

– Han har gjennomgående brukt godtroende personer. Han fraskriver seg ansvar, pynter på sannheten. Det er logiske brister i forklaringen hans; en forklaring som han tilpasser etter hvert som han blir avslørt og avkledd.

Dette er karakteristikker som Røed ga av tiltalte i sin prosedyre. I den minnet han også retten om hvordan påtalemyndigheten mener tiltalte systematisk har holdt skatteetaten for narr ved å bevisst å gi uriktige opplysninger.

Under vitneforklaringen fra en skatterevisoren ble det ifølge Røed dokumentert hvem som tjente på de disposisjoner som tiltalen bygger på:

– Hvis vi ser hvem som sitter igjen med vinningen i denne saken, så er det tiltalte. Vi har hørt fra tiltalte at han hjalp andre i gang med selskaper og at han bidro med aksjekapital, uten å ha noen ansvarlige roller. De han har hjulpet i gang sier det motsatte, poengterte Røed i prosedyren – hvor han også repeterte vitners utsagn om at tiltalte i flere tilfeller skal ha signert med deres navn uten at de selv var klar over det.

Påtalemyndigheten mener tiltalte har en adferd som over tid viser et mønster knyttet til økonomisk kriminalitet.

– Det er tiltaltes handlinger som gjør at vi er her i dag. Han sluttet ikke, og det ble vanskelig for oss å avslutte saken da det hele tiden dukket opp nye forhold. Derfor kan det ikke gis strafferabatt for at enkelte forhold skriver seg flere år tilbake i tid, sier Røed.

Påtalemyndigheten påstår fengsel i tre år og fire måneder, samt inndragning av 2,4 millioner kroner. De ber også tingretten om å pålegge mannen å betale sakens omkostninger.

Mannens forsvarer, advokat Tore M. Famestad, er ikke enig i at tiltalte har hatt reelle roller i et slikt omfang som påtalemyndigheten hevder. Han argumenterte i sin prosedyre for at tiltalte kun har bidratt med spesialkompetanse og at han ikke har hatt innflytelse på driften.

Famestad ba retten anse tiltalte på mildeste måte, og frifinne han for nærmere til av postene i tiltalebeslutningen. Han poengterte også sitt synspunkt om at straffesaken burde vært behandlet langt tidligere, og at retten bør ta dette med i straffeutmålingen.

Dom i saken faller senere.

Powered by Labrador CMS