Roar Thon skal holde 47 foredrag under Nasjonal Sikkerhetsmåned. I dag dro han hjem hjem Ospa som fremragende sikkerhetsrådgiver. Prisen deles ut av Anders Anundsen (foto: Even Rise).
Roar Thon skal holde 47 foredrag under Nasjonal Sikkerhetsmåned. I dag dro han hjem hjem Ospa som fremragende sikkerhetsrådgiver. Prisen deles ut av Anders Anundsen (foto: Even Rise).

Ospa - vinnerne 2018 hedret i dag

Roar Thon forlot i ettermiddag Sikkerhetskonferansen med tittelen fremragende sikkerhetsrådgiver og en høythengende Ospa-pris under armen. Bare i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned reiser han landet rundt for å holde hele 47 foredrag. Også fire andre aktører ble hedret med Ospa i dag.

Publisert

Ospa-prisene (The Outstanding Security Performance Awards) anerkjenner og belønner bedrifter og personer som utfører sikkerhets- eller sikringsarbeid. (Se egen faktaramme).

Til daglig bærer Roar Thon tittelen fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Han er en ettertraktet foredragsholder, debattleder og faglig formidler i ulike kanaler. Mange beskriver ham som et orakel innen sitt fagfelt. Juryen begrunner Thons seier slik:

– Roar Thon har en klar stemme som brukes fremragende på vegne av hele den kompetansen og rollen som NSM har. Med idealisme, synlig entusiasme, kunnskap og yrkesstolthet står han frem med unik formidlingsevne. Han overbringer et klart og forståelig budskap på en ærlig, realistisk og rasjonell måte som treffer alle målgrupper.

De øvrige nominerte i kategorien fremragende sikkerhetsrådgiver var Joakim Eike Barane fra BDO og den internasjonale sikkerhetsorganisasjonen i Equinor ASA.

I kategorien fremragende intern leder for sikkerhet var Christian Slinning (Equinor ASA), Asbjørn Ringstad (Equinor ASA) og Espen Steen-Lengard (Statsbygg).

Asbjørn Ringstad trakk det lengste strået, noe juryen begrunner slik:

– Asbjørn Ringstad har bygget opp et kompetent sikkerhetsteam som en solid konsernfunksjon innen sikkerhet i Equinor ASA. Han har ledet arbeidet slik at sikkerhetsfunksjonen i dag er blitt en naturlig integrert del av alle konsernets nye prosjekter internasjonalt.

Secure Practice er årets Ospa-vinner i kategorien beste nye sikkerhetsprodukt med MailRisk, programmet som skal detektere mistenkelig epost. De var nominert sammen med Håkon Bergsjø og Ronny Windvik som har skrevet boka Datasikkerhet for ledere. Juryens begrunnelse for at MailRisk seiret, er følgende:

MailRisk gir både ansatte og virksomheter en helt ny mulighet til å oppdage og respondere på målrettede trusler i epost. MailRisk er en kostnadseffektiv nødhjelpskanal for de minste virksomhetene, som gjerne mangler egne IT-folk å spørre.

Prisen for beste offentlige sikkerhetshetsinitiativ gikk ikke uventet til Fylkesmannen i Vestfold ved fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser. De har gjort seg fortjent til Ospa-pris for etablering av strukturert samarbeid mellom næringsliv og offentlig myndighet - blant annet med den suksessrike Beredskapsdagen, noe juryen begrunner slik:

Jan Helge Kaiser har gjennom sin funksjon og rolle som fylkesberedskapssjef på en fremragende måte sørget for et strukturert, fast og godt samarbeide med næringsliv og annen offentlig myndighet, slik at disse er blitt godt kjent på mange ulike arenaer. Arbeidet er forbilledlig for andre i tilsvarende rolle, og har stor verdi i en tid hvor mange aktører også skal redefinere sin rolle i totalforsvaret.

De øvrige nominerte i denne kategorien var Datatilsynet for Veilederen for programutvikling med innebygd personvern og sikkerhet og Statsbygg for appen SB-Sikkerhet.

Tor Langrud, seniorrådgiver beredskap i Helsedirektoratet, er mannen som denne gangen er funnet verdig Lifetime achievement award; Årets Ospa 2018.

Tor Langrud har gjennom mer enn 30 år i offentlig og privat sektor jobbet grundig og systematisk for forbedring av sikkerhet for sine oppdragsgivere. Etter gjennomført krigsskole og noen år i militærpolitiet, gikk han Politihøgskolen på Forsvarets kvote. Deretter jobbet han i Forsvarets Sikkerhetsavdeling (nå NSM) og Avinor. Senere var han seksjonsleder for sikkerhet og beredskap hos NVE, hvor han blant annet utarbeidet egne sikkerhetsbestemmelser for energiforsyningssektoren. Gjennom sine ti år som konsernsikkerhetssjef for Wilhelmsen-gruppen var han – gjennom arbeidsgrupper i Nato og Bimco – en viktig internasjonal bidragsyter innen sikkerhet i maritim sektor. Han bidro blant annet til viktig cyber security-forbedring, men også med utvikling av skadereduserende tiltak på skip som utsettes for piratangrep med rakettdrevne granater. Langrud har som få andre, med en systematisk tilnærming, klart å forene det beste fra både offentlig og privat sektor innen sikkerhet. Han har gjennom sin karriere alltid, og på en fremragende måte, delt av sin erfaring, heter det i juryens begrunnelse.

Årets jury har bestått av: Jon S. Jacobsen (S.O.S. Security), Audun Vestli (Cowi), Øyvind Smedsrød (DSS), Runar Karlsen (NHO Service og Handel), Janne Olden (Norges Bank/Norsk Sikkerhetsforening), Knut Oscar Gilje (NSO) og Berit Børset (CISO og DNB).

Disse vant i 2017:

Ceres, for Vitnemålsportalen

Juryens begrunnelse:

Vitnemålsportalen gir enkel og effektiv elektronisk deling og tilgang til korrekte vitnemål og karakterutskrifter, uten behov for etterfølgende ekthetskontroll. Portalen sikrer mot bruk av falske vitnemål for inntak på skoler og ved jobbrekruttering.

De nominerte i denne kategorien var foruten Ceres, Admincontrol med iOS app og Sikkerhetsledelse med HMSK Beredskapssystem.

Hanne Tangen Nilsen, fremragende intern leder for sikkerhet

Juryens begrunnelse:

Hanne Tangen Nilsen utfører arbeidet i Telenor Norge på en fremragende måte, med sterk forretningsforståelse, åpenhet og informasjonsdeling som setter spor etter seg også utenfor virksomheten, hos offentlig myndighet, og hos politikere.

Telenor Norge, fremragende sikkerhetsrådgiver

Juryens begrunnelse:

Telenor Norge tar samfunnsansvar, er motivert og drivende, og bruker bevisst sin styrke innenfor sikkerhetsspørsmål på en fremragende måte gjennom åpenhet og deling med andre virksomheter, enkeltpersoner, media og sikkerhetsmyndigheter.

De nominerte i denne kategorien var foruten Telenor Norge, Roger Stubberud (Procope) og Per Thorsheim (Nordic Choice Hotels).

Forsvarsbygg, Beste offentlige sikkerhetsinitiativ; Sikringshåndboka 2016

Juryens begrunnelse:

Sikringshåndboka er enestående, og gir en omfattende introduksjon til mange aspekter ved begrepet sikkerhet. Sikringshåndboka er laget for å formidle kunnskap om hvordan man sikrer verdier, og gir oppdaterte råd og god veiledning på analyser, planlegging gjennomføring og kontrolltiltak.

De nominerte i denne kategorien var foruten Forsvarsbygg, Kunnskapsdepartementet (Vitnemålsportalen) og Norges Bank (perimetersikringsprosjektet).

Kim Traavik, Lifetime achievement award

Juryens begrunnelse:

Vinneren har gjennom hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med økt forståelse for sikkerhetsspørsmål. Vinneren kan trekke opp den røde tråden fra globale og regionale sikkerhetspolitiske problemstillinger og samarbeid i OSSE og i NATO til nasjonale utfordringer, som oppfølgingen av terrorangrepet 22. juli 2011 og fremtidens sikkerhetsmessige utfordringer i samfunn, og det på tvers av teknologi, geografiske grenser, fagprofesjoner, samt politiske skillelinjer.

Vinneren er en aktiv lytter og en person som man lytter aktivt til. Hans evne til å samle og lede gode team, har gitt ham oppdrag som f.eks. å lede evalueringen av Politiets sikkerhetstjeneste etter terrorhendelsen 22. juli og å lede det tverrfaglige utvalget som fikk i oppdrag å vurdere behovet for, og utarbeide forslag til, ny overordnet sikkerhetslov.

Resultatene vinneren har oppnådd i disse prosessene gjennom et langt liv preget av arbeid med sikkerhet har lagt føringer, og det vil prege hvordan det norske samfunnet arbeider med sikkerhetsspørsmål i mange, mange år fremover.

Disse vant i 2016:

Beste nye sikkerhetsprodukt:

Hiddn Security

Beste offentlige sikkerhetsinitiativ:

Statens vegvesen

Fremragende intern leder for sikkerhet:

Kåre Ellingsen, Akershus fylkeskommune

Fremragende sikkerhetsrådgiver:

BDO Sikkerhet og Beredskap

Disse vant i 2015:

Beste nye sikkerhetsprodukt:

Safe4 Security Group AS for produktet (Selecta DNA)

Beste statlige sikkerhetsinitiativ:

Prosjekt Grenseløs ved Odd Skei Kostveit, for initiativ og ledelse av samarbeidet mellom politi og næringsliv i pilotprosjektet «Flytende mikromerking».

Fremragende intern leder for sikkerhet:

Jan Kraft i Miljødirektoratet.


Dette er Ospa:

Prisene for utmerkelse innen sikkerhet (Ospa-prisene) anerkjenner og belønner bedrifter og individer som utfører sikkerhets- eller sikringsarbeid. Ospa-prisene er ment å være både uavhengige og inkluderende, og gir en mulighet for dem som utfører fremragende arbeid sikkerhet og sikring, enten som kjøpere eller leverandører, til å bli anerkjent og berømmet for sin suksess.

Kriteriene for disse prisene er ifølge Ospa-miljøet basert på omfattende forskning av viktige faktorer som bidrar til og karakteriserer utmerket arbeid. Ospa-prisene er organisert i samarbeid med sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land.