Oneco Technologies er valgt som leverandør til OsloMet både når det gjelder lås og beslag, og adgangskontroll. Avtalen ble signert i går. F.v: Brannvern- og sikringsleder Odd Harald Johansen, seksjonssjef Gunn-Sølvi Arveschoug, seniorrådgiver Gry Lund Andersen, rådgiver Kerstin Skagerlund Vatvedt, fungerende eiendomsdirektør Olgunn Ransedokken (alle fem OsloMet), leder nordisk sikkerhetssatsing Stellan Johansen, salgssjef Jahn Gulbrandsen og divisjonsleder IKT Knut Erik Melstrøm (de tre siste fra Oneco Technologies) (foto: Even Rise).
Oneco Technologies er valgt som leverandør til OsloMet både når det gjelder lås og beslag, og adgangskontroll. Avtalen ble signert i går. F.v: Brannvern- og sikringsleder Odd Harald Johansen, seksjonssjef Gunn-Sølvi Arveschoug, seniorrådgiver Gry Lund Andersen, rådgiver Kerstin Skagerlund Vatvedt, fungerende eiendomsdirektør Olgunn Ransedokken (alle fem OsloMet), leder nordisk sikkerhetssatsing Stellan Johansen, salgssjef Jahn Gulbrandsen og divisjonsleder IKT Knut Erik Melstrøm (de tre siste fra Oneco Technologies) (foto: Even Rise).

Oneco vant stor-kontrakter hos OsloMet

Oneco Technologies har vunnet anbudskonkurransene om levering av lås og beslag, samt adgangskontroll til OsloMet. Avtalene kan i beste fall være verdt nærmere 20 millioner kroner.

Publisert

OsloMet har lokaler i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Avtalene med Oneco Technologies gjelder for begge anleggene, som til sammen har en bygningsmasse på cirka 180.000 kvadratmeter.

– For oss er dette to store og viktige avtaler. Kontraktene er nettopp signert, og den som gjelder for lås og beslag starter allerede mandag 18. mars. Den omfatter levering, montering, vedlikehold, service og reparasjoner av lås, beslag, dørlukkere og dørautomatikk. Det kan også bli snakk om utrykningstjenester etter for eksempel innbrudd eller når dører har gått i vranglås, sier Stellan Johansen.

Han er leder for den nordiske sikkerhetssatsingen i Oneco Technologies som ble lansert så sent som for et halvt år siden.

– Kontrakten for adgangskontroll omfatter installasjon, montering og programmering sikkerhetsanlegget. Dette er av typen Lenel Onguard. Kontrakten begynner å løpe 1. april, legger han til.

Selv om tiden mellom tildeling og oppstart er kort for begge kontraktene, stadfester Oneco Technologies å være godt forberedt til å håndtere begge. Sikkerhetsavdelingen teller allerede 9 medarbeidere i Oslo. I tillegg har Oneco Technologies dedikerte medarbeidere innen sikkerhet både i Bergen, Stavanger og Kristiansand.

– Avtalene med OsloMet, som tidligere het Høgskolen i Oslo og Akershus, betyr enormt mye for oss. I utlysningen av anbudene ble lås og beslag estimert til å ha en verdi mellom fire og seks millioner kroner. Anbudet for adgangskontroll-anlegg er antydet å ligge mellom 7,5 millioner kroner og 9,5 millioner kroner. For vår nystartede avdeling i Oslo opplever vi dette som en stor tillitserklæring, sier Johansen.

I konkurransen om lås og beslag var det kun Nordic Security AS som utfordret Oneco Tehcnologies.

I kampen om adgangskontroll-kontrakten var det flere tilbydere. Oneco Technologies vant i konkurranse med Caverion Norge AS, Nokas AS og Stanley Security AS. Tildelingskriteriene ble vektet slik: 50 prosent pris, 30 prosent kompetanse og erfaring og 20 prosent løsningsforslag.

– Oneco Technologies AS har etter OsloMet sin vurdering gitt det beste tilbudet basert på pris, kompetanse og erfaring og løsningsforslag, heter det i tildelingsbrevet.

– Onecos tilbud resulterte i lavest estimerte årlig kostnad. Nokas leverte nest laveste pris og Caverion Norge leverte nest høyeste pris. Stanley Security priset seg høyest av alle tilbyderne, står det videre.

Samtidig er det verdt å nevne at nettopp Stanley Security leverte anbudsrundens beste besvarelse under kriteriene «kompetanse og erfaring» og «løsningsforslag». Det kommer for øvrig frem at avstanden til Oneco Technologies besvarelser innenfor disse kriteriene var svært kort.

OsloMet har flere enn 2.000 ansatte og flere enn 20.000 studenter. Eiendomsavdelingen forvalter nesten 20 bygninger som til sammen teller 180.000 kvadratmeter.

– I sikkerhetsanlegget, som er av typen Lenel Onguard, finnes det i dag kortlesere som fordeler seg på 1.020 som er online og 200 som er offline. Anleggene har cirka 600 innbrudds-alarmpunkter og cirka 60 styrte dører og cirka 300 trygghetskameraer. Kortdatabasen inneholder cirka 30.000 aktive kortbrukere, sier Stellan Johansen.

Aktuell Sikkerhet skrev for en ukes tid siden at Oneco Technologies da var tildelt den høythengende statusen som ny Lenel-partner i Norge. Fra før var det kun Caverion, Nokas, Securitas og Stanley Security som hadde godkjenning til å distribuere dette adgangskontroll-systemet. I samme sak skrev vi også at Oneco Technologies skal levere kameraovervåking til Akershus Kollektivterminaler.

– Lenel er et av våre største satsnings-produkt når det gjelder adgangskontroll. Vi ser frem til å bruke ressursene som vi har i hele landet som ambassadører for denne plattformen. Vår organisasjon kommer helt sikkert til å innfri Lenels forventninger, sa Johansen.

– Senest denne uka har vi hatt ni medarbeidere på Lenel-kurs, understreker han.

Her kan du lese om hva Aktuell Sikkerhet skrev da Stellan Johansn og Knut Erik Melstrøm begynte i Oneco Techologies.