Jacob Mehus i Standard Norge overleverte i dag den nye standarden til statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (foto: Even Rise).
Jacob Mehus i Standard Norge overleverte i dag den nye standarden til statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (foto: Even Rise).

Ny sikkerhetsstandard forventer internasjonal oppmerksomhet

En milepæl i norsk sikringsplanlegging er i dag passert gjennom dagens lansering av Norsk Standard NS 5834. I nesten fire år har 30 organisasjoner vært involvert i arbeidet med standarden «Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom».

Publisert Sist oppdatert

Den nye norske standarden har endt opp med å foreslå 38 «sikringsleveranser» som kan bidra til å bedre sikkerheten i bygg helt fra de første ideene og frem til bygget tas i bruk. Det som er gjort gjennom fire år anses som viktig nybrottsarbeid og forventes internasjonal oppmerksomhet.

Lanseringsseminaret fant sted i Norges Bank i dag tidlig, med forumet «Standard Morgen» som arrangør. Seminarets innleder var visesentralbanksjef Jon Nicolaisen som bidro med bankens historie, og dens posisjon og situasjon i dagens samfunn

Etter at statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk overlevert den nye standarden fra leder Jacob Mehus i Standard Norge, fortsatte førstnevnte med å rose arbeidet og redegjøre for standardens betydning – blant annet i byggingen av nytt regjeringskvartal.

– Kommunal- og moderniseringsarbeidet står overfor en kjempeutbygging, nemlig Regjeringskvartalet. Noe er klart, blant annet at det skal ligge i en hestesko rundt Høyblokken. Det er viktig å skape gode og sikre arbeidsforhold for alle som skal jobbe i Regjeringskvartalet. Dette legger vi betydelig vekt på, akkurat som vi legger vekt på at det skal være et åpent område, sa statsråden.

– Standarden er til stor hjelp, også for oss. Vi har allerede tatt mange av elementene i bruk. Det gjorde arbeidet lettere fra første stund, og gjør at vi unngår å måtte iverksette dyrere og mindre fordelaktige løsninger senere i prosessen. Jeg vil derfor takke både de offentlige og de private fagmiljøene som har samarbeidet om standarden. Den er viktig både for oss og andre, la han til.

Anders Grønli leder arbeidsgruppen bak NS 5834. Foran dagens lansering, ga han følgende korte oppsummering:

– Hver av sikringsleveransene er beskrevet, men standarden kan også tilpasses forskjellige typer bruk. I tillegg til å legge opp bestemte leveranser, samt foreslå når i byggeprosessen de forskjellige sikringsaktivitetene bør gjøres, har standarden definert fem forskjellige roller som skal produsere referansene.

Standarden bidrar med å sette krav til kompetanse og vil ifølge Grønli legge et viktig grunnlag for leveranse og innhenting av sikringstjenester til byggeprosjekter de neste årene.

– Så vidt vi kjenner til er dette den første standarden både nasjonalt og internasjonalt som gjør dette. Arbeidet har vært omfattende siden sammenligningsgrunnlaget er tynt. Vi har derfor også fått interesse fra alle utenlandske miljøer som har fått høre om arbeidet, sier han.

I tillegg til Jan Tore Sanner og Anders Grønli skal følgende bidra med informasjon om den nye standardens betydning utover dagen.

• Marius Botten (arkitekt i Forsvarsbygg).

• Henrik Bjelland (risiko- og safetykonsulent i Multiconsult).

• Osmund Skorge (avdelingsdirektør i Statsbygg).

• Sverre Tiltnes (direktør i Bygg21).

• Rolf Jullum (sjefingeniør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet).

Les mer om den nye standarden i den kommende papirutgaven av Aktuell Sikkerhet.