Linnerud Sikkerhet er etablert i Innlandet. Her er vekterne Børge Henningsen (t.v.) og Andre Meland (t.h.) sammen med innehaver Leif Tore Linnerud på CC Gjøvik (foto:privat).
Linnerud Sikkerhet er etablert i Innlandet. Her er vekterne Børge Henningsen (t.v.) og Andre Meland (t.h.) sammen med innehaver Leif Tore Linnerud på CC Gjøvik (foto:privat).

Ny aktør satser i Innlandet

Et nytt sikkerhetsselskap er i etableringsfasen i Innlandet. Virksomheten sysselsetter allerede 15 vektere, og et stort kjøpesenter med nærmere 100 leietakere er blant selskapets første kunder.

Publisert

Det nye sikkerhetsselskapet har som mål å vokse relativt raskt, men eier og daglig leder Leif Tore Linnerud er bevisst på at veksten skal gjennomføres i kontrollerte former. Derfor ser han seg foreløpig nødt til ukentlig å takke nei til nye kunder som ønsker virksomhetens tjenester.

– De skjerpede opplæringskravene for vektere skaper en utfordrende bemanningskabal for alle i bransjen. Det er vanskelig å få tak i kvalifisert personell. Samtidig er det en glede å konstatere at ukvalifiserte i faget lukes bort, sier Linnerud.

Han er mannen bak den nye virksomheten, og ønsker ikke å gape over for mye i starten.

– Det er viktig for meg å sikre en trygg vekst både for mine ansatte og meg selv, sier han.

Totningen har mange års erfaring fra sikkerhetsbransjen, og omorganiserer i disse dager sitt gamle og hvilende enkeltmannsforetak til å bli Linnerud Sikkerhet AS.

– Jeg har vært innom kriminalomsorgen og lensmannsetaten. I mange år jobbet jeg lenge i Securitas, før jeg i noen år valgte å satse innen retail. Deretter tilbakela jeg fem år i bemanningsbransjen, sier Linnerud.

I 2016 kom han tilbake til sikkerhetsbransjen. Da i Zone Security hvor han både var regionansvarlig og salgs- og markedsansvarlig.

Da nystartede Skogen Sikkerhet og Service AS ønsket ham med på laget i vår, valgte Linnerud å begynne der under sin gamle Zone-sjef Christian Rist.

Linnerud overtok raskt ansvaret for den daglige ledelsen, som i vesentlig innebar bemanningsformidling innen andre fag enn sikkerhet. Denne stillingen skjøtter han frem til utgangen av september.

– I fremtiden ønsker jeg å stå på egne bein, og vil derfor bygge opp mitt eget sikkerhetsselskap. Per i dag teller vi 15 ansatte, hvorav tre er på heltid. CC på Gjøvik er vår absolutt største kunde med godt over 80 butikker. Dette er et kjøpesenter jeg kjenner godt fra tiden både i Securitas og i Zone Security, sier Linnerud.

I tillegg til vektertjenesten på CC, leverer han ordensvakttjenester innen arrangementssikkerhet.

– I dag er selskapet godkjent til å drive stasjonært vakthold med sivile og uniformerte vektere, samt til å drive kontrolltjenester. Vi kommer til å søke om godkjenning for mobilt vakthold og alarmutrykning i løpet av kort tid, sier Linnerud.

Linnerud Sikkerhet er nå i sluttforhandlinger med Stanley Security om en avtale innen teknikk. Hvis de blir enige, skal Linnerud Sikkerhet i fremtiden selge og montere kamera- og alarmutstyr for dem.

– På sikt kan dette føre til en egen teknisk avdeling, sier Linnerud som selv leier seg ut til kursvirksomhet for en underleverandør for Nav.

– Inntil videre er det ikke grunnlag for å administrere sikkerhetsselskapet på full tid. Derfor leverer jeg foreløpig ulike typer kurs til Nav i stedet for å jobbe som vekter selv. På den måten opprettholder jeg sysselsettingen for de dyktige vekterne som hittil er ansatt, legger han til.

– Styret i Skogen Sikkerhet og Service AS har bestemt seg for å legge ned driften i selskapet ved utgangen av september. Det skjer etter bare et halvt års drift.

Det sier styreleder Henning Myrer. Han beklager at selskapets utvikling ikke ble slik som forventet, men er glad for at eieren Skogen Group AS ikke taper penger på feilsatsingen. Myrer er også styreleder i sistnevnte selskap, som blant annet eier hjertestarterfirmaet Blostrupmoen Norge AS.

Aktuell Sikkerhet skrev i vår om etableringen av Skogen Sikkerhet og Service AS som startet 1. april med Christian Rist som daglig leder, styreleder og medeier (20 prosent). På det tidspunktet var Skogen Group majoritetseier (80 prosent). Rist drev gjennom flere år Zone Security frem mot utgangen av 2018.

Skogen Sikkerhet og Service fullførte aldri søknaden om vaktgodkjenning, og har ifølge Myrer siden starten og frem til nå levert bemanningstjenester.

– Ingen av oss i Skogen Group har erfaring fra verken fra bemannings- eller sikkerhetsbransjen, og utviklingen av selskapet ble ikke slik vi forventet og håpet. Christian Rist sluttet i juni og Leif Tore Linnerud overtok som daglig leder etter ham, sier Myrer.

– Vi har i samråd med Leif Tore Linnerud, ut fra dagens situasjon, blitt enige om at videre drift av Skogen Sikkerhet og Service vil bli utfordrende, både økonomisk og bemanningsmessig. Derfor er det fattet styrevedtak om å innstille driften. Linnerud har gjort en kjempejobb med å lede selskapet den siste tiden, og derfor er vi sikre på at han nå lykkes med å bygge sitt eget selskap. Vi ser også et potensial for et godt samarbeid på ulike områder i fremtiden, blant annet innen kurs og opplæring – for eksempel når det gjelder bruk av hjertestartere. Skogen Group har flere andre selskaper som til tider har bruk for både sikkerhet og ulike instruktører, noe vi håper Linnerud Sikkerhet kan bistå oss med, sier Henning Myrer.

Powered by Labrador CMS