En gudbrandsdøl må i fengsel etter å ha slått ned en vekter (illustrasjonsfoto: Even Rise).
En gudbrandsdøl må i fengsel etter å ha slått ned en vekter (illustrasjonsfoto: Even Rise).

Må i fengsel etter vold mot vekter

Etter å ha drukket det han selv beskriver som en helflaske med rom, tre tequila, seks-sju «vodka-batteri» og noen øl, sovnet gudbrandsdølen på puben. Nå må han i fengsel for å ha slått ned en av vekterne som vekket ham.

Publisert Sist oppdatert

Det var i februar at gudbrandsdølen dro på byen etter et fuktig vorspiel. Etter å ha kommet seg inn på puben, gikk det ikke bedre for ham enn at han sovnet.

To vektere fra PSS Securitas mente at mannen, som er i midten av 20-årene, var for full. Av den grunn vekket de ham.

Da den ene av vekterne skulle lede tiltalte ut av lokalet, oppsto det diskusjoner – og det var da slaget falt. Den fornærmde vekteren beskriver slaget som overraskende. Han mistet balansen og sank ned på knærne.

– Etter rettens syn er det ført bevis utover enhver rimelig tvil om at tiltalte med vilje slo fornærmede i ansiktet med høyre albue, heter det i dommen - hvor det også konkluderes med at vekterne ikke på noen måte fremprovoserte slaget.

Tiltalte har forklart at han, som følge av alkoholinntaket, ikke forsto at fornærmede var vekter. Dette ser tingretten helt bort fra, og poengterer at fornærmede og hans kollega hele kvelden hadde adferd som vektere, og at de bar uniform fra PSS Securitas. Det gjøres også et poeng ut av at det ved selvforskyldt rus skal dømmes som om tiltalte var edru.

I straffeutmålingen er det tatt skjerpende hensyn til at volden er utøvet mot en vekter:

– Etter rettens vurdering tilsier forholdene i saken at det som utgangspunkt må reageres med ubetinget fengselsstraff. Det vises til at volden er begått på offentlig sted mot en vakt på jobb. Videre legger retten vekt på at slaget var rettet mot hodet, og med en viss kraft ettersom fornærmede falt. Etter rettens vurdering vil straffen isolert sett for dette tilfellet være 45 dager.

Da episoden skjedde var gudbrandsdølen i prøvetid etter en tidligere domfellelse. Derfor er det avsagt en fellesstraff på 60 dagers fengsel. Til fradrag kommer to dager i varetekt fra den forrige dommen. Han må også betale to tusen kroner i saksomkostninger.