(Foto: Arne Røed Simonsen, NSR)
(Foto: Arne Røed Simonsen, NSR)

"Less is more" – Mindre sikringsbelysning gir bedre sikring

At belysning gir sikkerhet er en sannhet med sterke modifikasjoner. Og i enkelte tilfeller er det direkte feil. Av og til gir belysning ingen kriminalitetsreduserende effekt, og noen ganger kan belysning gjøre sikringen dårligere.

Publisert Sist oppdatert

(Denne fagartikkelen står på trykk i Aktuell Sikkerhet 04-2016 og er skrevet av Øyvind Smedsrød, seniorrådgiver hos DSS, leder av Sikringsutvalget i NSR. NSR bidrar med en fagartikkel i hver papirutgave av magasinet.)

Kvaliteten av sikringsbelysningen er avhengig av hva man skal beskytte, design av belysningen, det komplette sikkerhetssystemet og området rundt. Sikringsbelysning er ofte planlagt med manglende kunnskap om hvordan synet fungerer og hvordan kriminelle opererer.

Sikringsbelysning skal øke sikring og trygghet. Dette er to hensyn som ikke virker sammen og ikke må forveksles. Undersøkelser viser at kriminalitet enkelte steder har økt i områder som har fått forsterket nattbelysning.

To eksempler:

* I en test med økt nattbelysning utført av politiet i West Sussex i England økte kriminaliteten med 55 prosent til tross for at trygghetsfølelsen i området økte. De har nå besluttet å skru av nattbelysningen.

* I Övertorneå kommune nord i Sverige kom man i 2006 i konflikt med kraftleverandøren som skrudde av all kommunal kraftforsyning. Den høsten kunne de registrere at kriminaliteten var halvert i forhold til samme periode året før.

Det er to viktige hensyn ved sikringsbelysning. Det er å oppdage kriminalitet i gjerningsøyeblikket og at belysningen er designet slik at den ikke hjelper tyven. Uskjermet, skarp, kontinuerlig flombelysning virker dårlig for begge disse hensynene. Om belysningen er montert på isolerte bygninger eller på bakdører og vinduer som allikevel ikke er under observasjon eller kan sees av forbipasserende, virker den mot sin hensikt.

Vi vet at kriminelle liker lys fordi de fleste av de kriminelle handlingene vi frykter mest skjer i fullt dagslys. En innbruddstyv som må bruke lommelykt eller som ved bevegelse utløser lys vil med større sannsynlighet bli oppdaget enn en som "forsvinner" i det blendende skinnet fra en dårlig plassert og alt for sterk lampe.

Utendørs sikringsbelysning skal kun installeres dersom den vurderes å være nyttig, designes nøye og etableres kun der det trengs, brukes til riktig tid og i riktig mengde. I tillegg bør det bare bli brukt med riktig teknologi som er spesielt utviklet for formålet. Helst sammen med bevegelsessensor.

Det heter at "Darkness favors the defender". Mørklegging kan være et godt sikringstiltak kombinert med andre tiltak. Uansett må design av sikringsbelysning inngå som en del av det komplette sikringssystemet for et objekt på en balansert måte.

Sikringsbelysning er et tema det arbeides med i Sikringsutvalget i NSR. Utvalget har til hensikt å utarbeide en veileder om emnet.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med det formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet.