Per Ove Paulsen lover at han og flere andre fra Mil Sec Norge AS vil fortsette i sikkerhetsbransjen etter at selskapet i dag meldte oppbud.
Per Ove Paulsen lover at han og flere andre fra Mil Sec Norge AS vil fortsette i sikkerhetsbransjen etter at selskapet i dag meldte oppbud.

Mil Sec Norge begjærer oppbud

I kjølvannet av økonomi-krisen i Bomek, er Mil Sec Norge AS på full fart mot konkurs. Salten tingrett behandler trolig konkursbegjæringen i morgen, onsdag.

Publisert

Daglig leder Per Ove Paulsen i Mil Sec AS bekrefter at Mil Sec Norge AS i dag meldte oppbud. Selskapet, med kontor på Ryen i Oslo, har 11 ansatte.

Den økonomiske situasjonen for morselskapet Bomek har vært kjent som kritisk i lang tid. De unngikk, etter en refinansiering, så vidt konkurs i januar. Denne gangen ser ikke selskapets styre noen utvei for Bomek-konsernet som også omfatter Rapp Bomek AS og Mil Sec Norge AS.

Rapp Bomek kjøpte Mil Sec Norge AS av Per Ove Paulsen, Bjørn Hagen, Øistein Schwabe og Matias Molin i januar i 2017. Året før omsatte de for litt over 30 millioner kroner og fikk et overskudd på nærmere fire millioner kroner. I 2018 omsatte de for cirka 78 millioner kroner og klarte et overskudd på cirka ti millioner kroner. Per Ove Paulsen karakteriserer 2019-tallene som svært dårlige.

– Vi ser klare og naturlige synergier mellom selskapene, og gjennom oppkjøpet kan vi utnytte flere muligheter til markedet. Konsernet blir en stor aktør i sikkerhetsbransjen og øker tilgjengeligheten gjennom en større salgs- og serviceorganisasjon. Konsernet har en målsetning om å ta en ledende rolle mot de store offentlige prosjektene i Norge i dag, sa administrerende direktør Terje Bøe i Rapp Bomek den gang.

Leveransene til Munch- og Nasjonalmuseet er eksempler på at de ikke lykkes. Forsinkelser forårsaker at ingen av de to nye museene åpnes etter tidsplanen.

– Det var håp om at Mil Sec kunne overleve, men Rapp Bomek var en betydelig underleverandør til seks store leveranser som vi hadde. Vi ville ikke klart å håndtere kravene som ville kommet som følge av forsinkelser og utfordringer knyttet til konkursen i Rapp Bomek. Disse gjorde at Mil Sec heller ikke ville vært levedyktige i tiden som kommer, sier Paulsen – som er daglig leder i Mil Sec Norge AS.

Her gjengis pressemeldingen som Bomek sendte ut i ettermiddag:

«Det er vel kjent gjennom tidligere kommunikasjon at det har vært betydelige finansielle utfordringer i Bomek konsernet på bakgrunn av vesentlige kostnadsoverskridelser i offentlige byggeprosjekter. Konsernet kom frem til enighet med långivere og leverandører omkring en restruktureringsløsning som innebar vesentlige ettergivelser av gjeld. Det har vist seg mer krevende å få gjenoppstartet driften enn forutsatt i januar og som leder til et høyere kostnadsnivå. Mil Sec Norge vil også begjære oppbud i løpet av dagen som følge av at Rapp Bomek ikke kan stå ved sine leveringsforpliktelser etter en konkurs og Mil Sec har ikke finansiell evne til å betjene omkostninger knyttet til dette. Samtidig er det vesentlig usikkerhet relatert til effekter av coronaviruset. Så langt registreres det at det er gjort vesentlige avbestillinger, samt lavere kapasitet i driften knyttet til karantenebestemmelser.

– Det er svært beklagelig at denne saken får et slikt utfall. Det har vært jobbet intenst over lang tid fra eiere, styret, ledelse og øvrig organisasjon for å unngå et slikt utfall og for å da sikre alle kreditorer, og ansatte et best mulig utfall sier administrerende direktør Terje Bøe. Det ble umiddelbart initiert oppstartsaktiviteter etter avtalene med kreditorene kom på plass, men forståelig nok var det både usikkerhet og lav tillit til finansiell soliditet som ledet til at det tok vesentlig lengre tid å reelt sett få etablert full drift, sier Bøe. Dette har igjen ledet til at det ville påløpe ytterligere forsinkelser og påfølgende økte omkostninger som da setter selskapet i en situasjon der man ikke evner å overholde sine forpliktelser etter de avtaler som ble inngått med kreditorer i januar. På toppen av dette registreres det at de økonomiske konsekvensene relatert til forebyggende tiltak for å hindre spredning av coronaviruset også påvirker selskapet. I sum er det på denne bakgrunn dessverre en riktig beslutning å nå melde oppbud i Bomek-konsernet avslutter Bøe.

Styret beklager sterkt at situasjonen nå tilsier at styret ikke har annet valg enn å begjære oppbud. Det er gjort et imponerende arbeid med å forsøke å minimere konsekvensene av kostnadsoverskridelsene fra de offentlige byggeprosjektene, men dessverre har det ikke vært tilstrekkelig i den krevende situasjonen, sier styreleder Bjørn Hesthamar.»

Powered by Labrador CMS