Både DSB og NSM har avlyst sine kommende konferanser for å hindre spredning av Korona-viruset.
Både DSB og NSM har avlyst sine kommende konferanser for å hindre spredning av Korona-viruset.

Store konferanser Korona-avlyses

Cirka ett tusen deltakere berøres når to av årets store brann- og sikkerhetskonferanser avlyses som følge av korona-frykt.

Publisert

– For vår del er det snakk om at vi samler 230 personer med nøkkelroller i den lokale beredskapen, og vi ønsker ikke å utsette disse for den smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer, sier pressevakt Inger Johanne Fjellanger ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I kjølvannet av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) besluttet de mandag å avlyse Brannvesenkonferansen 2020, som er DSB sin store årlige fagsamling innen brannvern. I tillegg til de 230 deltakerne er det også en rekke foredragsholdere og utstillere til stede.

– Vi beklager å måtte avlyse konferansen, men samtidig var det en riktig avgjørelse å ta – gitt den situasjonen vi står i. Nå er det avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre smitte og redusere trykket på helsevesenet, heter det i en melding som er sendt ut til de påmeldte.

Også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM har valgt å avlyse Sikkerhetskonferansen som de skulle arrangert 25. og 26. mars. Flere enn 850 deltakere fra sikkerhetsfagene hadde meldt seg på, og mister nå årets NSM-konferanse som følge av den økende spredningen av koronasmitte.

– Det er selvfølgelig trist å måtte avlyse årets viktigste sikkerhetsarrangement, men avlysningen er først og fremst et tiltak for at færrest mulig skal bli smittet. Vi har vurdert andre alternativer, som å utsette, men med tanke på at smittesituasjonen på nåværende tidspunkt er økende, mener vi at det er riktig å avlyse konferansen, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

Etter at denne artikkelen ble publisert, har også Norsk brannvernforening avlyst Brannvernkonferansen som de etter planen skulle arrangert i vår. Hikvision og Axis Communication har på lik linje med DSB avlyst arrangementer i mars. Risikoen for Korona-smitte er årsaken også for disse avlysningene.

Powered by Labrador CMS