Yngve Lyng Lillevik er ny country sales manager for Hikvision i Norge (foto: Even Rise).
Yngve Lyng Lillevik er ny country sales manager for Hikvision i Norge (foto: Even Rise).

Hikvision kategoriserer distributørene

Hikvisions nye country sales manager er godt i gang med å kartlegge sitt norske distributør-nett. Det skjer samtidig som det etableres et nytt kontor mellom Oslo og Gardermoen.

Publisert

– Per i dag har Hikvision fem distributører i Norge. Vi ønsker en differensiert struktur på disse gjennom synliggjøring av hva de forskjellige tilbyr. De skal kategoriseres i ulike distributørgrupper. Noen er rene produktdistributører (logistikk), mens andre har tilleggstjenester i form av for eksempel planlegging, konfigurering og testing. Dette skal det bli enklere for forhandlerne, altså distributørenes kunder, å sette seg inn i.

Det sier Yngve Lyng Lillevik, som ble ansatt i rollen som country sales manager 1. august. Han overtok funksjonene som Svein Haakon Land-Hagen hadde. Sistnevnte er nå i Solar Norge AS hvor han leder selskapets nye sikkerhetssatsing.

Med på det norske Hikvision-laget er også Tor Ove Rue. Han hadde lang bransjeerfaring da han kom til selskapet for et par år siden. I tillegg har Hikvision dedikerte medarbeidere for det norske markedet på Norden-kontoret i Danmark, samt bistandsressurser på Europa-kontoret i Amsterdam og hovedkontoret i Hangzhou i Kina.

– Jeg er el-kraftingeniør og kommer fra den globale teknologibedriften Eaton som leverer løsninger for styring av elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi. Før mine sju år der, hentet jeg erfaring innen IT-bransjen, sier Lyng Lillevik.

– I den nye jobben min høster jeg fordeler av å ha erfaring både fra IT og elektro. Det mener jeg at er et godt fundament for å lykkes i sikkerhetsmarkedet. Ansvarsområdet mitt i Eaton var avbruddsfri strømforsyning og overspenningsvern (UPS), legger han til.

I disse dager er Hikvision i ferd med å innrede sitt nye kontor på Berger mellom Oslo og Gardermoen. De har fra før tilgang til møte- og demonstrasjonslokaler på Skøyen.

– Målet vårt er å være minst mulig på kontoret, og mest mulig ute i markedet. Vi har klare ambisjoner om å vokse både når det gjelder antall forhandlere og markedsandeler. Det gjelder først og fremst for alle kameratypene våre, men også innen adgangskontroll og porttelefoni. Når det gjelder kameraløsninger, ser vi for oss en stor utvikling innen termisk teknologi, sier Yngve Lyng Lillevik.

Powered by Labrador CMS