Anette Tinglum forlater NSR til fordel for ny jobb i UDI (foto: Per-Åge Eriksen).
Anette Tinglum forlater NSR til fordel for ny jobb i UDI (foto: Per-Åge Eriksen).

Fra NSR til UDI

Fra 1. september blir Anette Tinglum sentral i profesjonaliseringen av sikkerhetsarbeidet i Utlendingsdirektoratet. Det skjer tre år etter ansettelsen i Næringslivets Sikkerhetsråd, hvor hun den siste tiden har vært konstituert direktør.

Publisert

Når Anette Tinglum begynner som assisterende sikkerhetssjef i Utlendingsdirektoratet (UDI) 1. september, blir hun Ronald Barøs nærmeste medarbeider og stedfortreder.

Barø ble sikkerhetssjef 1. april 2017, og har siden den gang arbeidet med å strukturere og organisere direktoratets sikkerhetsarbeid.

En av UDIs oppgaver er å behandle søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge. UDI har også ansvaret for utvisningssaker og drift av asylmottak. Barø og Tinglum vil fra høsten utgjøre UDIs sikkerhetsstab som er plassert i direktørens stab.

Utover Barø og Tinglum består UDIs sikkerhetsorganisasjon av ti sikkerhetsrådgivere ute i avdelingene rundt i landet. UDI er underlagt sikkerhetsloven, og en viktig del av Tinglums oppgaver fra starten blir implementeringen av denne.

– Sikkerhetsstaben har, på vegne av direktøren, ansvaret for all sikkerhet i UDI. Vi skal daglig samarbeide tett med avdelinger internt, samt med relevante etater eksternt, sier Anette Tinglum. Hun gleder seg til å komme i gang om godt og vel halvannen måned:

– NSR er og har vært en veldig bra arbeidsplass. Jeg satt 11 år i styret før jeg ble ansatt sommeren 2016. Dermed har jeg opplevd organisasjonen fra begge disse sidene, noe som har vært interessant og lærerikt i seg selv. NSR er dessuten en medlemsorganisasjon for deling av kunnskap og utfordringer til det beste for sikkerheten. Vi er mange som har stort utbytte av det arbeidet som gjøres. NSR har stor betydning for norsk næringsliv, sier hun.

Da Tinglum kom til NSR-administrasjonen var det som seniorrådgiver i et vikariat. Hun ble raskt fast ansatt og da Jack Fischer Eriksen varslet sin oppsigelse i vår ble hun konstituert som direktør.

– Jeg ser at det kan være dårlig timing for en så liten organisasjon å miste to personer på samme tid. Det er imidlertid slik at den nyopprettede UDI-stillingen kom da den kom. Jeg ville ha den, og kunne ikke la muligheten gå fra meg. Derfor valgte jeg å si opp uavhengig av situasjonen i NSR, sier Tinglum.

Når den nye direktøren Odin Johannessen begynner 1. september, består administrasjonen i NSR av Arne Røed Simonsen (seniorrådgiver), Ingrid Ekse Svege (rådgiver) og Kerstin Kallemyr (administrasjonsstøtte). Tinglum mener det ikke nødvendigvis er noen ulempe for Johannessen, som kommer fra stillingen som sjef Hæren, å starte med én ubesatt stilling.

– På den måten kan han i fellesskap med styret og de ansatte sette sammen et lag med den kompetanse som gir nødvendig totalitet i organisasjonen, sier hun.

Det var 24 søkere til stillingen som Tinglum skal begynne i. Hun har solid bakgrunn innen sikkerhetsfaget, og startet yrkeskarrieren i politiet i 1985. 17 år senere ble hun sikkerhetsdirektør i DnB NOR Bank ASA.

Fra høsten 2009 og frem til hun ble ansatt i NSR – med unntak av ett år som selvstendig næringsdrivende – jobbet Tinglum i dagligvarebransjen. Først som sikkerhetsdirektør i Ica Norge AS, for deretter å være kvalitet- og sikkerhetsdirektør (CQO, CSO) i samme selskap.

Noe av utdannelsen sin utover politifaget har hun hentet ved BI (styrekompetanse) og Forsvarets høgskole (informasjonskurs, sjefskurs og strategisk krisehåndtering). Hun er også sertifisert som risk manager og har lederutdannelse fra IMD i Lausanne.

– Ronald Barø har gjort en fantastisk god jobb i UDI. Det skal bli en glede å ta del i det videre arbeidet med direktoratets sikkerhetsorganisasjon, sier Anette Tinglum.