En vekter er dømt til fengsel i 36 dager for vold i tjenesten (illustrasjonsfoto: Even Rise).
En vekter er dømt til fengsel i 36 dager for vold i tjenesten (illustrasjonsfoto: Even Rise).

Dørvakt avslørt av kamera – må i fengsel for vold

– Uprovosert vold med et betydelig skadepotensial utført av en vekter i tjeneste! Slik karakteriserer Oslo tingrett to hendelser som skjedde utenfor utestedet hvor tiltalte var på jobb. Nå må han i fengsel.

Publisert

(Denne teksten er skrevet og publisert mellom domsavsigelsen i Oslo tingrett og ankefristens utløp. Vekteren har IKKE vedtatt dommen, og den er derfor ikke rettskraftig per dags dato; 28.01.20.)

Fagdommeren mener hendelsene var så grove at de kvalifiserer til 45 dagers fengsel, men rettens flertall – hovedforhandlingens to meddommere – mener at 36 dagers soning i fengsel er tilstrekkelig straff.

De to voldshendelsene, som i dommen blir omtalt som grove og uprovoserte, skjedde henholdsvis i juli 2018 og november i 2018. I dommen mot mannen, som har jobbet som vekter i rundt 15 år, kommer det frem at tingretten ikke tror på hans forklaringer om selvforsvar og frykt for trusler fra de fornærmede.

Tingrettens klare oppfatning er at det av allmennpreventive hensyn kreves ubetinget fengselsstraff for slik grov voldsutøvelse – utført av en vekter på offentlig sted. Selv om både dommerne og påtalemyndigheten er overbevist om at vekteren har gjort seg skyldig i så alvorlig voldsbruk at han må i fengsel, kan det tyde på at aktører i sikkerhetsbransjen ikke ser like strengt på det som skjedde:

– Tiltalte jobber i dag som vekter, slås det fast i dommen – basert på opplysninger vekteren ga under hovedforhandlingen nå i januar.

Tingretten legger til grunn at vekteren, i juli i 2018, to ganger tok kvelertak på en mann utenfor utestedet hvor vekteren jobbet som vaktleder. Begge gangene holdt han grepet i omtrent 25 sekunder slik at fornærmede ikke fikk puste.

– Opptak gjort av sikkerhetskameraene ved inngangspartiet viser at fornærmede tar en vekter på skuldrene, hvorpå vekteren dytter til fornærmede. Fornærmede dytter deretter vekteren og går noen skritt tilbake. Tiltalte (den nå domfelte vekteren (red.anm)) kommer da inn i situasjonen og legger sin arm rundt halsen til fornærmede og trekker ham bakover. Det vises tydelig på videoen at fornærmede strekker ut hendene og ikke gjør motstand. Fornærmede blir liggende på bakken mens tiltalte (den nå domfelte vekteren (red.anm)) fortsetter å holde grepet om halsen på ham. Situasjonen roet seg deretter.

Slik omtaler tingretten den første delen av hendelsen denne juli-kvelden, og fortsetter slik:

– Kort tid etterpå oppstår det en ny situasjon der tiltalte (den nå domfelte vekteren (red.anm)) på ny tar tak rundt halsen på fornærmede og tvinger han med i bakken. Også ved denne hendelsen strekker fornærmede hendene i været og gjør ikke motstand.

Den domfelte vekteren erkjenner straffskyld for den første av de to nevnte episodene denne kvelden, og forklarte at han gikk for langt i den forstand at de to halsgrepene var unødige. I den andre episoden denne juli-kvelden forklarer han at halsgrepet kan forsvares med at han ble truet.

På bakgrunn av det som vises på filmer fra sikkerhetskameraene, fornærmedes forklaring og skylderkjennelsen under hovedforhandlingen, er tingretten overbevist om at vekteren forholdt seg slik som beskrevet i tiltalebeslutningen, og at han derfor skal domfelles for kroppskrenkelse.

I det andre tilfellet, i november i 2018, slo vekteren ifølge dommen en mann flere ganger i hodet, og han holdt vedkommende nede ved å presse kneet sitt mot fornærmedes hode og/eller hals. Også da var vekteren på jobb som vaktleder, og voldsutøvelsen han nå er domfelt for ble også da dokumentert på videobilder fra sikkerhetskameraene.

– Videoen viser at fornærmede går ut i gata i retning utestedet, og at tiltalte (den nå domfelte vekteren (red.anm)) følger etter ham. Ut i gata ble fornærmede tildelt flere svingslag som traff ham på halsen. Da slaget kom hadde fornærmede armene foran seg. Slaget var så hardt at fornærmede holdt på å falle i bakken. Etter det første slaget fulgte vekteren etter fornærmede, og videoen viser at tiltalte på ny tildeler fornærmede svingslag mot halsen. En annen vekter kommer så til og tar tak i fornærmede bakfra, hvorpå tiltalte gir fornærmede et kne i magen. Heller ikke her gjør fornærmede noen motstand. Videoen viser at fornærmede deretter ble lagt i bakken, heter det i dommen.

En politimann som kom til stedet og som snakket med vekteren, har forklart at han opplevde at vekteren endret sin forklaring underveis.

– Vekteren har i retten fastholdt at han ble truet av fornærmede og at truslene gikk ut på at ville bli knivstukket. Han valgte å slå fornærmede to ganger samt å gi fornærmede et kne i magen på grunn av de alvorlige truslene han ble utsatt for. Han ser i dag at han burde ha trukket seg ut av situasjon og latt kolleger ta seg av fornærmede, heter det i dommen.

På bakgrunn av videoopptakene og vekterens erkjennelse av de faktiske forhold, er retten overbevist om at han handlet slik som påtalemyndigheten beskriver i tiltalebeslutningen.

Retten ser bort fra at vilkårene om nødverge er til stede.

– Selv om det skulle være slik at fornærmede kom med alvorlige trulser mot vekteren, er hans gjengjeldelse i form av to harde slag mot halsen på fornærmede klart uforholdsmessig.

I tillegg til at vekteren må sone 36 dager i fengsel, er han også dømt til å betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

Vekteren vil ifølge Oslo tingrett få dommen forkynt ved fremmøte 20. januar. Aktuell Sikkerhet tar derfor forbehold om at dommen foreløpig ikke er rettskraftig.

Powered by Labrador CMS