Dømt for trusler mot vekter: 15 dager betinget fengsel (illustrasjonsfoto).
Dømt for trusler mot vekter: 15 dager betinget fengsel (illustrasjonsfoto).

Dømt for trusler mot vekter – etterforsket som hatkriminalitet

Mannen karakteriserte den kvinnelige vekteren som «lesbisk fitte», og truet med å forfølge og banke henne opp etter jobb. Tingretten mener 15 dagers soning i fengsel er fortjent, men gir likevel betydelig strafferabatt som følge av politiets lange saksbehandlingstid.

Publisert Sist oppdatert

– Det er viktig at samfunnet gir et klart signal om at det ikke er akseptabelt å true denne yrkesgruppen.

Det slår Oslo tingrett fast i en fersk dom. Der poengteres det at truslene som den kvinnelige vekteren ble utsatt for, var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

– Jeg, XX (anonymisert av Aktuell Sikkerhet) skal vente på deg etter jobb, følge etter deg og sørge for at du aldri kommer på jobb igjen.

Slik gjengir tiltalebeslutningen deler av truslene som mannen i slutten av 30-årene beskyldes for å ha rettet mot den kvinnelige vekteren. Episoden skjedde i april i fjor, da hun var på jobb ved et utsted i Oslo.

– Truslene om fysisk vold og forfølgelse er alvorlige, og det er av allmennpreventive hensyn nødvendig å reagere strengt. Det er viktig at samfunnet gir et klart signal om at det ikke er akseptabelt å true denne yrkesgruppen, heter det i dommen fra tingretten, som også poengterer at det ligger i stillingen til dørvakter å måtte fatte beslutninger som enkeltindivider nødvendigvis ikke er enige i.

Påtalemyndigheten mener at mannen også truet med å voldta vekteren, og tok derfor dette forholdet med i tiltalebeslutningen.

Rettens flertall, meddommerne, mener voldtektstrusselen ikke kan bevises. Rettens administrator, fagdommeren, er ikke enig med sine to meddommere.

– Ut fra fornærmedes egen forklaring er det ingen grunn til å betvile riktigheten av denne, hevdes det fra fagdommerhold.

Da det er flertallet som avgjør, legges det derfor til grunn i denne saken at mannen ikke kom med trusler om bruk av seksuell vold av noe slag.

Innledningsvis ble saken etterforsket som hatkriminalitet som følge av nedsettende utsagn knyttet til seksualitet. Påtalemyndigheten tok aldri ut tiltale etter dette straffebudet, men Oslo tingrett poengterer at utsagnet i seg selv taler for særlig streng straff:

– Han kom med svært nedsettende utsagn knyttet til den legning han antok at fornærmede hadde. Selv om domfelte neppe hadde tanker om å gjennomføre truslene han kom med, er de objektivt sett av en alvorlig karakter – og de var egnet til å skape betydelig frykt, heter det i dommen.

Ut fra den samlede alvorlighetsgraden for de truslene som Oslo tingrett mener mannen er skyldig i, finner dommerne 15 dagers ubetinget fengsel som passende straff.

Retten har imidlertid kommet til at straffen i sin helhet skal gjøres betinget på grunn av saksbehandlingstiden.

– Han har krav på en betydelig reduksjon. Det gikk langt tid før saken kom opp til doms, uten at han kan klandres for dette. Saken fremstår som enkel å etterforske, men det gikk likevel gikk nesten ni måneder fra hendelsen ble begått til tiltalen ble tatt ut.

Retten mener også han har krav på en reduksjon som følge av den videre saksbehandlingen frem til hovedforhandling – fordi han heller ikke kan klandres for denne.

Straffen er satt til 15 dagers betinget fengsel, noe som betyr at han slipper å sone dersom han holder seg på rett side av loven i to år. Han er også dømt til å betale fire tusen kroner i saksomkostninger.