En kvinne er dømt for å ha forfalsket vekterkurs-bekreftelse (Illustrasjonsfoto).
En kvinne er dømt for å ha forfalsket vekterkurs-bekreftelse (Illustrasjonsfoto).

Dømt for falsk vekterkurs-bekreftelse

En kvinne i slutten av 40-årene er dømt til fengsel, blant annet for å ha utarbeidet falsk bekreftelse på fullført vekterkurs.

Publisert

I tillegg til straffen på 21 dagers fengsel, er hun dømt til å betale 2.000 kroner i saksomkostninger. Dommen er avsagt etter en nylig gjennomført hovedforhandling i Hedmarken tingrett. Holder kvinnen seg på rett side av loven de to kommende årene, slipper hun å sone.

Det at kvinnen hadde utarbeidet en falsk bekreftelse på vekterkursdeltakelse, ble oppdaget i forbindelse med at hun la den frem for Nav. Bekreftelsen har ifølge dommen epost-signaturen til en annen person, uten at vedkommende – som jobber med kurs i vekterbransjen – hadde samtykket.

– Det vil si at dokumentasjonen hadde falsk signatur, slås det fast i dommen.

Kvinnens relasjon til Nav i forholdene som hun sto tiltalt for, og som hun nå er domfelt for, handlet om forfalskninger som ga henne ulike stønader. Den samlede summen hun klarte å lure til seg var på 24.790 kroner.

Den falske vekterkurs-bekreftelsen resulterte aldri i urettmessige utbetalinger fra Nav, men tingretten har likevel sett på denne konkrete forfalskningen som en av de absolutt mest alvorlige. Det er lagt til grunn at bekreftelsen skulle fremstå som ekte i forbindelse med jobbsøknader eller lignende. Sistnevnte er basert på hennes egen forklaring, og forklaringen fra vitnet som fikk sitt navn misbrukt i signeringen av kursbeviset.

– Allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffutmålingen, slår tingretten fast.

Lang saksbehandlingstid, inkludert sju måneders liggetid hos politiet og en seksmånedersperiode der etterforskningsaktiviteten var minimal, gir kvinnen betydelig strafferabatt. Tingretten mener 30 dagers betinget fengsel ville vært passe i et normaltilfelle. Den lange saksbehandlingstiden gjør at straffen i kvinens sak senkes til 21 dagers betinget fengsel.

Powered by Labrador CMS